Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

8vance

www.8vance.com
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
De absolute marktleider in skills-based matching waarbij mensen en werk, in alle mogelijke vormen elkaar vinden, op basis van skills en competenties, ondersteund door AI. Het 8vance skillspaspoort is een middel om vrij te kunnen bewegen op de arbeidsmarkt met volledige transparantie.
Omschrijving aanbieder langer:
8vance is een Nederlands-Duitse high-tech scale-up, die autonome matching technologie heeft ontwikkeld voor talenten, organisaties en recruiters. 8vance heeft een Talent – Werk – Carriére platform, waarbij mensen en werk, in alle mogelijke vormen, elkaar vinden op basis van skills en competenties, ondersteund door AI. Het is eenvoudig om de juiste klus te vinden of het juiste talent binnen en buiten bedrijven. Mensen worden geholpen in welke stappen ze kunnen maken. Samen zorgen we dat iedereen, op de juiste plek, op het juiste moment, werk kan doen dat bij ze past. Zo kan iedereen doen wat goed voelt, waar men goed in is en wat energie geeft!
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt
Contactpersoon:
Laurens Waling
laurens.waling@8vance.com
Over de doelgroep 
Type Doelgroep:
persoonlijke ontwikkeling
vooruitgang onderwijs
Integratie arbeidsmarkt
talentmanagement
Voor wie:
Individueel: talent-ecosysteem, zowel voor werkzame als niet werkzame individuen

Organisatie: alle andere tools op de website zijn voor de organisatie van toepassing
Status:
Reguliere arbeidsmarkt als ook mensen met een indicatie
Sector:
Alle
Regio:
Landelijk
Internationaal
Delen profielen ook over de grens.
Rol werkgevers:
Werkgevers kunnen met 8vance intern talent management en recruitment verbeteren op basis van skills en competenties. Ook is het ontwikkelen van talentbronnen om op te matchen en deelnemen aan (talent-) ecosystemen heel eenvoudig. Met 8vance krijgen bedrijven de eigen organisatie in kaart op basis van skills en competenties en hiermee ook zicht op de fit van de organisatie en de strategie.
Rol sectoren:
Sectoren kunnen met 8vance sectoraal talent management opzetten en ecosystemen met en tussen bedrijven opbouwen. Ook is het ontwikkelen van talentbronnen en (talent-) ecosystemen binnen de sector eenvoudig.
Rol individu:
Indviduele talenten krijgen inzicht in de eigen kansen en mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt. Talenten worden ondersteund met het profileren.
 Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Skillspaspoort  
Doel van het paspoort:
Hyperpersoonlijke en hyper geautomatiseerde matching van vraag en aanbod op basis van skills. Matching van gaps op opleidingen en andere ontwikkelmogelijkheden.
Kerndoel:
Transparantie van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor alle partijen zijnde: talenten, werkgevers, coaches, opleiders. Ontwikkel jezelf of ontwikkel jouw organisatie op basis van inzicht in beschikbare en gewenste skills en competenties.
Doelstelling in termen  
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingsproject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Re-integratie of zij-instroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep  
Omschrijving paspoort langer:
Het 8vance skills paspoort bestaat uit een datakluis met persoonlijke gegevens over ervaring, opleiding, skills en competenties (ook transferable skills) en voorkeuren zoals een carrièrepad of droombaan. In het experience centre zijn ook assesments toe te voegen die bijdragen tot inzicht en of het verbeteren van het profiel.
Het talent wordt ondersteund bij het invullen van het paspoort door suggesties (van de AI) op basis van hetgeen reeds bekend is. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 

Het paspoort heeft verder de mogelijkheid om het profiel uit de datakluis autonoom (volledig automatisch) en ook indien gewenst anoniem, te matchen met de werk vraag uit de markt of de het aanbod aan opleidingen.
Hiervoor kan het paspoort aangesloten worden op bronnen met vacatures, klussen en opleidingen of cursussen. Voorbeelden van bronnen zijn vacatures van de eigen werkgever, of alle publieke vacatures in Nederland en Duitsland, of werkvraag uit een aangsloten ecosysteem etc.

Talenten kunnen in het paspoort ook kanalen van organisaties, bedrijven (of afdelingen en bedrijfsonderdelen bij corporates) volgen waardoor ze hoge matches met deze bedrijven (of bedrijfsonderdelen) altijd op de timeline krijgen. De gevolgde bedrijven kunnen dan ook matches met deze talenten zien. Bij een hoge match kunnen beide partijen een like geven om het contact tot stand te brengen waardoor talentmobiliteit laagdrempelig wordt.

Een ander belangrijk onderdeel van het hele platform is dat er een uitgebreide professionalflow/coachflow zit ingebouwd. Op verzoek en na toestemming van het talent kan een coach meekijken met het talent en adviseren. De professional/coach kan dan ook matchresultaten met opleidingen en/of werk zien. In de flow zit een uitgebreid communicatie- en volgsysteem waarbij documenten kunnen worden opgeslagen, e-mails en whats apps worden gestuurd, to do’s gezet, ondersteuning bij het maken van CV’s en nog veel meer.

Last but not least is het mogelijk om alle data in het platform inzichtelijk te maken via een analytics dashboard dat in overleg met de gebruikers wordt ingericht en zijn basis heeft in de skills en competenties.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Het is SAAS platform met toegang voor:
1) individuele talenten, (mobile en desktop web-app)
2) professional van bedrijven, (desktop app)
3) recruiters en coaches, (desktop app)
Rol AI:
AI verzorgd: de matching, verrijking van profieldata, suggesties bij missende data punten, een gap analyse op basis van skills en competenties, berekenen van transferable skills en automatisch profieleren van grote hoeveelheden data zoals alle publieke vacatures. De data van waaruit systeemtraining en matching plaatsvindt, bevat bewust geen enkele datapunten op het gebied van leeftijd, geslacht, religie, nationaliteit en andere mogelijk gevoelige data.
Documentatie software:
De app is goed gedocumenteerd, door en door getest op security en doorgelicht door een ethische commissie.
Software fase (SDLC):
Staande applicatie in “maintenance” fase
Evolutie fase:
Enkele verdere ontwikkelingen zijn: uitbreiding van eigen LLM’s, uitgebreidere gap analyse, betere usability voor laag geletterden
Directe link naar het paspoort:
Individu: https://career.8vance.com/
organisatie: https://match.8vance.com/
Organisatie: www.8vance.com 
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Het platform kent 7 onderdelen: 
1) Talent app (met skills paspoort): persoonlijke (arbeids/opleiding-)marktplaats (met matching), direct solliciteren, data kluis, bedrijfskanalen volgen, gap analyse, toegang naar coaching portaal.  Aansluiting op geselecteerde ecosystemen, alle soorten werk: project, opdracht, vaste baan, vrijwilligerswerk.

2) Organisatie app: talentenmarktplaats in de organisatie (talent inside) en buiten de organisatie (talent new), een eigen of gedeelde talent pool starten, vacature en project definiëren en uitzetten, matchen van projecten op talentpools, aansluiten van diverse (openbare-) talentpools,  ecosysteem starten of er aan deelnemen, koppelingen met HR en recruitment systemen.

3) ATS workflow app: ATS recruitment workflow en koppelingen naar back office. Marketing cloud voor nieuwe campagnes. Volgen en communiceren, informatie delen van projecten en gekoppelde talenten bij bezetting van projecten.

4) Coaching HR/workflow: Coaching workflow met talent app en assessments, automatische dossier vorming, integraal overzicht van volgsysteem  met status talent en communiceren, informatie delen van en met talenten in relatie tot projecten of stand alone.

5) BI tooling met analytics: Tableau integratie voor organisaties, met alle gewenste doorsneden in het platform.

6) Eco-systemen: creëeren van en deelnemen aan ecosystemen van organisaties zoals verschillende bedrijven, overheid en bedrijven, onderwijsorganisaties, studentenpools en meer.

7) Infrastructuur met bronnen: koppelen met externe en interne talenten, werk en opleidingsbronnen voor matching.

Het platform kent de volgende toepassingen: carrièremanagement van individuele talenten, recruitment van organisaties, talent management binnen bedrijven en organisaties, samenwerkingen in talent-ecosystemen, outplacement en replacement.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Voorbereiding / profilering / documentatie / matching /  follow-up

Als data- en technologiebedrijf ontwikkelen we zelf de technologie achter het Talent Mobility Platform.
De Matching Engine is een uniek data-gedreven systeem dat met onze eigen AI functies, skills, opleidingen en industrieën heeft leren begrijpen, en deze kan relateren aan vacatures en personen. Zo interpreteert de 8vance Matching Engine de betekenis van gestructureerde en nog ongestructureerde datapunten en bepaalt op basis van de vele variabelen in verschillende contexten de best passende matches.
Methoden:
Data worden rechtsstreeks uit de profielen van de werkzoekenend en of vacatures gehaald via AI.
6 stappen:
1. Data structureren
2. Data classificeren en normaliseren
3. Data verrijken
4. In context plaatsen in DNA
5. Matchen
6. Data representeren
7. Verdere acties / interactie

Informatie over ervaring, skills, competenties, ambities worden vooral door zelfrapportage opgehaald. Verder kunnen talenten gebruikmaken van assesments in het experience centre.
Standaardisatie  
Gebruik Skills taal:
8vance heeft een eigen technologie gemaakt waarmee alle informatie in de arbeidsmarkt kan worden geprofileerd. Dit noemen we onze eigen skillstaal omdat skills de belangrijkste bouwstenen van deze taal zijn. In tegenstelling tot de meeste standaarden, die bestaan uit vaste taxonomiën of ontologieën, is de skillstaal van 8vance is een statistisch ontologisch model, op basis van actuele data. Met deze profilering maken we zogenaamde digitale tweelingen van alle objecten in de arbeidsmarkt, zijnde personen (CV’s, skillspaspoorten), werk (vacatures, projecten etc.), opleidingen en cursussen, coaches, bedrijven etc.
We hebben een 40-tal algoritmen onder de motorkap die op een fundamentele wijze de kenmerken van een persoon, het werk of de opleiding op een dieper niveau beschrijven. In feite is bij een persoon de “digital twin” het profiel voor loopbaan en ontwikkeling. Deze aanpak zorgt er tevens voor dat er een uitstekende interoperabiliteit ontstaat met de buitenwereld voor koppelingen met standaarden zoals competent.nl, isco, esco, onet etc.
Gebruik open standaarden:
We supporten alle voorkomende standaarden, zie antwoord hierboven. We willen graag aansluiten op validatiemodellen zoals SSI’s, open badges en micro credentials maar dit is in de praktijk nog niet beschikbaar in Nederland. Hiervoor is een API en connect omgeving gemaakt die ontsluiting mogelijk maakt.
Broncode software:
Gesloten
Overbruggen contexten:
Ja, gebruikers kunnen door inzet van transferable skills transferpaden ontdekken en zo hun loopbaan verder vormgeven. We hebben voor enkele duizenden beroepen transferpaden uitgerekend.
Graadmeter:
We hebben voor werk de 8 niveau’s van het EQF (European Quality Framework) als model/graadmeter geïntegreerd.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Puur op basis van data. Startinformatie, wordt verrijkt door het systeem, dan krijg je het terug en kun je het aanpassen
Soorten skills:
Soft skills, hard skills, transferable skills, persoonlijke voorkeuren, drijfveren
Aandacht voor informeel leren:
In de gap analyse is ook ruimte voor informeel leren met “leercomponenten” zoals training on the job,  meester-gezel-principe .
Aandacht voor EVC:
De uitkomsten van een EVC-traject kunnen worden gebruikt maar we beschikken zelf niet over een EVC-workflow. Dit moet onderdeel worden van de KSC (knowlegdefields, Skills en Competencies) validatie strategie met input van derde partijen zoals DUO of nog beter via SSI’s.
 Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis
Kosten organisatie:
Er is een gratis versie. Commerciële variant ligt tussen de €30 en €130 euro per seat per maand afhankelijk van de configuratie en toegang tot databronnen. Recruitment oplossingen op maat. Ecosystemen op maat.
Privacy en rechten:
Opslag data in ‘DNA’, gebruiker bepaalt toegang. We hebben een eigen datakluis.

Toevoeging: individu geeft aan waar data te vinden mag zijn en voor wie het zichtbaar is.

Extra toevoeging: Alle informatie wordt in het DNA geplaatst. Iedere persoon krijgt een uniek DNA. Dus veel informatie ligt bij de organisatie.
Echter, 8vance is ISO 27001 gecertificeerd en we worden regelmatig opnieuw beoordeeld ter bevestiging dat we voldoen aan de laatste standaarden op gebied van informatiebeveiliging.
En, de veiligheid van data staat voorop. 8vance verwerkt persoonlijke data volgens EU Algemene verordening gegevensbescherming.
Eigendom van het paspoort:
De gebruiker heeft controle over eigen data.

Toevoeging: Bij 8vance is de gebruiker ten alle tijde volledig in controle van de eigen data. Een gebruiker bepaalt zelf wanneer anderen toegang hebben tot deze persoonlijke bron van data.
Monitoring of evaluatie:
Case studies op website www.8vance.com
Kritische succesvoorwaarden:
De arbeidsmarkt en het recruitmentlandschap zijn in transitie. Traditionele skills verliezen aan vraag, en nieuwe, gewilde competenties winnen aan belang. Bedrijven zijn in de krapte op zoek naar betere oplossingen voor capaciteitsproblemen en hoge personeelskosten. Het vinden van de juiste match op het juiste moment is hierbij van cruciaal belang. Skills-based matching en talent-gerichte processen leiden tot meer betrokkenheid en productiviteit, en zijn essentieel voor de loopbaanontwikkeling en succes op de lange termijn voor zowel individu als organisatie.
Begeleiding door professionals:
De oplossing heeft een uitgebreide coachflow met automatische dossiervorming en een assessment module.
Draagvlak:
Enkele grote projecten zoals de BMS van UWV, het Arbeidmatchplatform voor de energietransitie.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over 8Vance neemt u contact op met 8vance via www.8vance.com en/of de hierboven genoemde contactpersoon.