Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Astride (Exin)

 
www.astride.com
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Dé certificeringspartner voor de IT professional die al 40 jaar diensten biedt op het gebied van maken en afnemen van examens en verstrekken van certificeringen binnen het IT domein
Omschrijving aanbieder langer:
EXIN is een globale speler die diensten levert aan kandidaten die leiden tot gevalideerde certificering van kennis en vaardigheden in de IT context. EXIN heeft zich daarbij ontwikkeld tot een globale speler die diensten levert aan zowel kandidaten als aan gecertificeerde trainingspartners in bijna alle landen van de wereld. Daarbij heeft EXIN ook standaarden ontwikkeld en bijgedragen aan onder andere de eerste versies van de e-CF, het European Competence Framework. EXIN is sinds 2020 onderdeel van de Software Improvement Group die de People kant van Software Engineering oppakt. Met Astride ontwikkelt EXIN een skills gap analyse tool die kandidaten en bedrijven in staat stelt de actuele skills set vast te stellen en te adviseren over vervolgstappen om gaps te overbruggen naar functies in de toekomst.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt en onderwijs. Publiek en privaat
Contactpersoon:
Wouter Knigge.
CTO
Wouter.knigge@exin.com
 Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling,  professionele ontwikkeling, vooruitgang onderwijs,integratie arbeidsmarkt en talentmanagement
Astride heeft voor EXIN twee soorten doelgroepen:
• Persoonlijke ontwikkeling voor de kandidaten
• Talent Management voor bedrijven
Voor wie:
Individueel en organisaties
Werkzaam en niet werkzaam (voor match met IT functies)

–              Kandidaten of individuen // Astride helpt mensen een overzicht krijgen van de status quo van hun skills door deze te mappen op het e-CF via self-assessment. Dit leidt verder tot de mogelijkheid om niet alleen te checken (1) hoe goed iemand matched met hun eigen, huidige baan, maar ook (2) wat het gat is met een bepaalde ambitie, en (3) om advies te geven over welke trainingen/certificeringen nog nodig zijn om daar te geraken.

–              Organisaties // Zelfde gedachtenproces als voor de individu. Bedrijven hebben een strategie voor de toekomst met een idee welke activiteiten moeten worden ontplooid. Voor deze activiteiten zijn mensen nodig met bepaalde skills. Deze set met ‘needs’ is vaak anders dan de huidige set mensen/skills die een bedrijf in huis heeft. Vandaar dat het gat hiertussen in kaart moet worden gebracht met een advies hoe dit gat te overbruggen. Astride mikt op het helpen van bedrijven door advies te geven waar up-skilling kan gebeuren, en waar hiring noodzakelijk is.

Niet werkzaam // Valt onder de individu, en Astride maakt het voor mensen mogelijk om te kijken of hun skill set aansluit in hoge mate bij een baan in de IT.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt. Geen specifieke aandacht voor indicatiegroepen, wel inclusief
Sector:
IT professionals, werkzaam in alle sectoren
Astride richt zich op de EXIN context van de IT Professional. De tool zelf is echter ontwikkeld op een manier dat verschillende taxonomieen en frameworks mogelijk zijn te ondersteunen.
Regio:
Wereldwijd. Focus nu op Europa
Rol werkgevers:
Bedrijven schetsen activiteiten die moeten worden ontplooid. Daarvoor zijn skills nodig. Die sets worden gebouwd. Gap aanwezige en benodigde skills is basis voor advies upskilling.W16
Rol sectoren:
Geen
Rol individu:
Krijgen overzicht van skills door die te mappen op eCF via invullen self assessment. Check op match, skills gap en ambitie. Daarop volgt advies training/certificering
 Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Geschreven ‘Astride’, gezegd in NL/Engels: ‘Astrid’
Doel van het paspoort:
Verlenen van inzicht in huidige skills set binnen een individuele of bedrijfs IT context, op basis waarvan advies wordt gegenereerd voor een groeipad naar de toekomst middels trainingen, certificeringen en groeipaden
Kerndoel:
Bewustwording en matching
 Stap 1: Bewustwording van de status quo
Stap 2: Een ‘reduced decision space’ aanbieden voor vervolgstappen
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Nee
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten
Categorie 4:
Ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Astride biedt een ‘self assessment’ voor het bepalen van een skills gap. Daarbij baseert Astride zich op de e-CF en biedt zij kandidaten de mogelijkheid om middels vragenlijsten op basis van geleverde deliverables uit het verleden in kaart te brengen welke competenties iemand vergaard heeft.
 
Deze competenties worden in kaart gebracht en gebruikt voor verdere rapportage en advies. Advies spitst zich toe op aandragen van specifieke trainingen en certificeringen die een kandidaat verder helpen richting ontwikkelen competenties voor de huidige of een toekomstige nieuwe baan
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Website. Op termijn ook via mobiel.
Overzicht e-CF job roles en scores daarop
Selectie job roles
Competentie overzicht per job role
Matching mechanisme voor best passende job roles

Een belangrijk concept in het ontwikkelen van Astride is dat van ‘self assessment’. Kandidaten vullen een vragenlijst in en kunnen hierin kiezen of ze een volledig assessment doen of een deel assessment wat toegespitst is op een specifieke job role. Dit kunnen ze zelf meerdere keren doen.
 
Het assessment is opgesteld door EXIN en is gebaseerd op vragen aangaande deliverables geleverd in de afgelopen 5 jaar door de kandidaat. Deze zijn gemapped op de verschillende competenties die gevraagd worden binnen bepaalde job roles. Astride rapporteert over deze resultaten.
 
Op basis van deze resultaten worden in de komende twee weken certificering aanbevelingen toegevoegd, zoals die ook in v1 te vinden waren.
 
Op dit moment heeft de start van Astride, als concept van een paspoort, een aantal elementen:
–              Een overzicht van de e-CF job roles en de kandidaat score daarvoor
–              Een selectiemechanisme om per job role meer informatie te zien
–              Competentie overzicht per job role
–              Een matchings mechanisme om de best passende job roles aan te geven
Rol AI:
Geen rol
Documentatie software:
Gesloten broncode, IP is van SIG/EXIN van zowel de modellering als de code implementatie.
 
Software fase (SDLC):
Ontwikkeling zou ik zeggen
Evolutie fase:
Innovatie fase
Directe link naar het paspoort:
www.astride.com
 Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Self assessment gebaseerd op deliverables gedefinieerd in e-CF
Competence Score overviews
Job Roles overviews
Job Roles comparisons
Certification Recommendations
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Identificatie (inlog/account), assessment (self assessment e-CF), certificering (via EXIN of andere aanbieders, niet Astride, buiten de webomgeving), follow up (advies voor trainingen, certificering in relatie tot huidige en/of nieuwe baan)
Methoden:
Zelfrapportage, self assessment
Standaardisatie
Zie onder
Gebruik Skills taal:
e-CF (european Competences Framework IT)
Gebruik open standaarden:
e-CF lijkt mij een standaard die wij gebruiken / implementeren. Wellicht bedoelen jullie dit anders.
Broncode software:
Gesloten broncode, niet open source. Modellering en implmentatie is IP van SIG/EXIN
Overbruggen contexten:
Ja, via e-CF
Graadmeter:
e-CF (european Competences Framework IT)
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Selectieve informatie door gebruiker ingevoerd en verrijkt (deliverables, zoals gedefinieerd in e-CF)
Rijk en gedetailleerd. Niet objectief en/of per sé betrouwbaar (self bias).
Soorten skills:
Hard skills
Aandacht voor informeel leren:
Nee Astride: Op dit moment geen soft skills of informeel leren. Plannen zijn er voor ‘learning on the job’ omdat dit goed past bij de aanpak middels deliverables.
Aandacht voor EVC:
Ja, maar erkenning verloopt via certificerende instellingen, niet Astride
 Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis voor kandidaten, blijft ook gratis
Kosten Organisatie:
Model voor gebruik en kosten Astride in ontwikkeling
Privacy en rechten:
Zowel SIG als EXIN zijn ISO27k1 gecertificeerd. Alle processen voor Astride vallen onder deze regelingen.
Eigendom van het paspoort:
Eigendom bij de gebruiker.
Metadata eigendom van EXIN
Monitoring of evaluatie:
Geen, correct, wij zijn nu vooral in iteraties bezig om commerciele viabiliteit vast te stellen.
Kritische succesvoorwaarden:
Men moet het leuk vinden om te gebruiken. Het moet iets doen voor de persoon zelf en niet alleen voor de organisatie.
Focus op acceptatie voor de tool
Begeleiding door professionals:
Volledig self-service. Gerelateerde implementatie en adviesdiensten zijn voorzien bij de ontwikkeling van de propositie voor bedrijven.
Draagvlak:
Veel enthousiasme over de tool in de POC fase (Astride v1). Met Astride v2 stapsgewijs bewijzen wat kritische factoren voor succes zijn. Klein uitwerken. Dan opschalen.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 13-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Astride neemt u contact op met Astride via www.astride.com en/of de hierboven genoemde contactpersoon.