Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

BrainsFirst

www.brainsfirst.com
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Brainsfirst is de match-maker tussen brein en baan.
Omschrijving aanbieder langer:
Brainsfirst is de match-maker tussen brein en baan. Brainsfirst meet met gedragstesten die neurocognitief gevalideerd zijn talent voor skills om zo talent te vinden en ontwikkelen. Dat doet Brainsfirst met bias free game based assessments.

De meeste tools standaardiseren het CV en maken het vervolgens mogelijk om te zoeken op skills voor nu en in de toekomst om mensen dan op skills te matchen. Brainsfirst matcht niet op skills maar op talent voor skills. Leerbaarheid dus. Brainsfirst vertaalt daartoe het brein naar gedrag en gedrag naar skills (eerst O*Net, daarna op ESCO).
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt
Contactpersoon:
Andries van der Leij
CTO and co-founder
andries@brainsfirst.com 
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Talentmanagement  
Voor wie:
Organisaties.

De (toekomstige) medewerkers in organisaties gebruiken de gamified assessments.
Werkzaam en niet-werkzaam
Status:
Indicatie en reguliere arbeidsmarkt.

Ieder talent verdient een eerlijke kans. Daarom zijn assessments bias free by design. Dat maakt ze ook perfect om diversiteit en inclusie te bevorderen.
Sector:
Alle
Regio:
Landelijk
Rol werkevers:
Inzetten tools bij werving van kandidaten voor rollen.
Rol sectoren:
Geen specifieke rol
Rol individu:
Gebruiken de gamified assessments. Testen, gedragsindicatoren, dat levert talenten op.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:Breinprofiel
Doel van het paspoort:
Objectieve matching tussen brein en baan. Meten van iemands talent voor skills aan de hand van gedragstesten die consistentie breinpatronen vaststellen.
Kerndoel:
Matching  
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2: 
Re-integratie of zijinstroom verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
 Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4: 
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
We hebben allemaal natuurlijke talenten. Met game based assessments meet Brainsfirst deze talenten bij werknemers, in teams en bij kandidaten voor een baan of rol. Op basis van 6 jaar neurowetenschappelijk onderzoek en data science leveren assessments valide en vergelijkbare resultaten die gebruikers helpen talentbeslissingen te nemen. Op een objectieve, datagedreven, bias free manier.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Online profiel met talenten voor vaardigheden. Profiel heeft vier onderdelen met clusters van talenten: werkgeheugen, controle, anticipatie en aandacht.
Gecertificeerde loopbaancoaches begeleiden kandidaten.
Rol AI:
Ontwikkelmogelijkheden die worden aangeboden zijn AI gestuurd.
Documentatie software:
Uitgebreid, helder, zonodig overdraagbaar en op aanvraag beschikbaar (te maken)
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
MVP fase
Evolutie fase:
Doorontwikkelen op basis van functionaliteitsvragen met en voor talent. Vraaggestuurd. Dashboard.
Directe link naar het paspoort:demo aanvragen:
https://connect.brainsfirst.com/contact-us-0
direct demo spelen: https://neurolympics.nl/campaign/index-default.html?c=43
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Vaardighedenprofiel, Talentenpas, op de 4 relevante breinfuncties werkgeheugen, controle, anticipatie en aandacht.
Feedback & beoordelingen, Groeimogelijkheden (AI gestuurd)
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Voorbereiding, identificatie, assessment (4 games van elk 10 tot 15 minuten),  certificering (géén rapportage), follow-up (groeimogelijkheden AI gestuurd)
Methoden:
Psychometrische tests/assessments (COTAN geaccrediteerd)
Takentest, executieve functies en wekgeheugen.
Standaardisatie:
Gebruik van gemeenschappelijke skills taal e-CF koppelbaar aan O*Net en ESCO.
Gebruik Skills taal:
ESCO
O*Net
e-CF
Gebruik open standaarden:
Nee
Broncode software:
Gesloten
geen IP geregistreerd
Overburggen contexten:
Contextonafhankelijk
Graadmeter:
e-CF (european competences Framework)
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijke en objectieve informatie.
1500 datapunten tijdens de games. Zeer rijke bron van prestatie-informatie voortkomend uit het brein. Uniek breinprofiel. Unieke match
Soorten skills:
Harde en zachte vaardigheden

Soft skills worden afgeleid van rollen.
Aandacht voor informeel leren:
Informeel en formeel.

Leren is echter geen doel van Brainsfirst.
Aandacht voor EVC:
Nee
Voorwaarden
Kosten individu:
Betaald door werkgever
Kosten Organisatie:
Kosten afhankelijk van gebruik.
+/- 600 per maand (extra)
+/- 1500 per maand (business)
Kostenloos te testen.
https://www.brainsfirst.com/nl/pricing
Privacy en rechten:
Onbekend
Eigendom van het paspoort: 
Onbekend
Monitoring of evaluatie:
Eerste tests gedaan door oprichter. Daarna tests gebaseerd op papers. UVA is onderzoekspartner Dr. Ilja Sligte. https://www.linkedin.com/in/ilja-sligte/?originalSubdomain=nl
Er loopt ook onafhankelijk Duits onderzoek op een casus.
 Kritische succesvoorwaarden:
Onbekend
Begeleiding door professionals:
Begeleiding kandidaten geschiedt door gecertificeerde loopbaancoaches.
Draagvlak:
80.000 unieke cases in de database