Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

CSOD (Cornerstone on Demand)

www.csod.nl
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
De wereldwijde talent management & talent Experience platform marktleider
Omschrijving aanbieder langer:
Cornerstone on Demand (CSOD) legt het fundament voor een toekomstbestendig personeelsbestand. Met tientallen jaren ervaring in de branche en een niet aflatende inzet voor het succes van haar klanten helpt CSOD met het holistische Talent Experience Platform klanten om het onbeperkte potenteel van werknemers optimaal te benutten en HR processen te stroomlijnen.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt.
Contactpersoon:
Willem van ’t Noordende, Alliances Director Nordics & Benelux
wvnoordende@csod.com
Over de doelgroep 
Type Doelgroep:

Persoonlijke ontwikkeling, Professionele ontwikkelen en Talentmanagement

We ondersteunen de medewerkers van onderwijsorganisaties (bijv. Hogeschool Utrecht), maar geen studenten.
Voor wie:
Organisaties.
Soms branches. Niet individu.
Werkzaam
Status:
Reguliere arbeidsmarkt
Sector:
Alle
Nu met name ‘witte boorden’ en kantooromgeving+D28.
Regio Wereldwijd
Rol werkgevers:
Werkgever betaalt en bepaalt dus ook welke oplossingen worden aangeboden.
In te zetten bij werving en selectie.
Performance/beoordeling.
Talentmanagement.
Rol sectoren:
Geen specifieke rol
Rol individu:
Opstellen vaardighedenprofiel op basis van functie en CV. Kiezen en verbergen vaardigheden. Dan ophalen van feedback en door AI gegenereerde suggesties voor persoonlijke ontwikkeling.
Over het paspoort algemeen 
Naam paspoort Skills Graph
Doel van het paspoort:
Objectieve werving en selectie, strategische workforce planning en doelgerichte ontwikkeling van medewerker in organisatie. Voor medewerkers zelf is het doen inzicht in de interne en externe carrièrekansen, democratisering van carrièrepaden en doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden.

Objectieve maatstaf bieden ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling medewerkers en werving & selectie, mobiliteit en strategische workforce planning met het doel organisaties te verbeteren.
Kerndoel:
Bewustwording, Objectivering en matching
Introductie van een objectieve maatstaf voor medewerkers waarmee persoonlijke ontwikkeling, werving & selectie, interne mobiliteit en strategische workforce planning structureel ingezet kunnen worden om organisaties te verbeteren.
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Skills Graph die automatisch inzichten in vaardigheden biedt en skill-building ondersteunt. Een uniek allesomvattend systeem dat vaardigheden helpt ontwikkelen met behulp van AI en dat is gebouwd om deze nieuwe manier van werken te ondersteunen.

De Skills Graph helpt organisaties om kritieke vaardigheden die ontbreken ‘aan te vullen’ en betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers daarbij te stimuleren en helpt zo een gepersonaliseerde en verbonden leerervaring te creëren.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Online profiel met vaardigheden. Ook mobiel.
Rol AI:
Creëren carrièrepaden gekoppeld aan trainingen, projecten, mentoren. AI doet suggesties voor groeimogelijkheden.
Documentatie software:
Eigen software. Gesloten broncode.
Eigen beheer. Geen IP vastgelegd.
Platform in de cloud.
Er is wel een software as a service platform.
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase:
Relatief volwassen. De Skills Graph technologie is 5+ jaar oud en wordt door honderden klanten gebruikt.
Link naar het paspoort:
https://www.cornerstoneondemand.com/nl/demo/
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Skills Graph, mogelijkheid om vaardigheden toe te voegen, feedback te vragen, trainingen te identificeren en verbindingen te maken met mensen met dezelfde skills.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Voorbereiding, identificatie (log in/account), documentatie (functie en CV, personaliseren), assessment (skills graph), follow-up (suggesties leeroplossingen, verbindingen mensen), repeat.
Tevens continu feedback aan systeem om AI te verbeteren.
Methoden:
Zelfrapportage, peer/manager review, integratie van vaardigheidstests is mogelijk
Standaardisatie
Gebruik Skills taal:
Cornerstone Skills Graph
Cornerstone Skills Graph is standaard skills ontologie
Bevat nu 53000 skills.
Gebaseerd op en gekoppeld met O*Net, ESCO.
Gebruik open standaarden:
Ja. Volgen de markt.
Skills Graph komt 2023 wel openbaar op de website te staan om transparanter te zijn.
Broncode software:
Gesloten: de software is alleen als Software-as-a-service beschikbaar
Overbruggen contexten:
Diverse bronnen als basis (O*Net, ESCO) en daardoor D46interoperabel.
Graadmeter:
Beoordelingsschalen voor skills zijn configurabel
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijke en objectieve informatie Rijk en gedetaillerd (CV, Opleidingen, aangevuld door gebruikers)
Soorten skills:
Harde en zachte vaardigheden
Nadruk op zachte vaardigheden
Aandacht voor informeel leren:
Alle vormen van leren kunnen in het platform worden gebracht
Aandacht voor EVC:
Afhankelijk van de inrichting van de gebruikende organisatie. CSOD ondersteunt bijvoorbeeld integratie met Credly voor digitale skill badges/diploma’s.
 Voorwaarden
Kosten individu:
Betaald door werkgever. SaaS licentiemodel met vergoeding per medewerker per jaar.
Kosten organisatie:
Betaald door werkgever. SaaS licentiemodel met vergoeding per medewerker per jaar.
Privacy en rechten:
Data gehost in de EU.
Aard opslag data door werkgever bepaald en gefaciliteerd. Privacy overeenkomst dus via arbeidsovereenkomst.
CSOD is ISO 27001 gecertificeerd.
Uitgebreide gegevensbeveiliging, naleving van overheids- en sectorregels, toegangscontrole en fysieke beveiliging.D54
Eigendom van het paspoort:
Data in het platform zijn eigendom van de organisatie.
Medewerker kan eigen informatie downloaden of opvragen (cf. AVG).
Monitoring of evaluatie:
Cornerstone wordt gecontroleerd door onafhankelijke externe bedrijven en overheden om te bewijzen dat aan strenge wereldwijde en regionale normen wordt voldaan.
Kritische succesvoorwaarden:
Relevante data, content en procesondersteuning in het platform.
Verandermanagement in de organisatie.
Begeleiding door professionals:
Cornerstone Customer Success Managers begeleiden organisaties als partners in het partner ecosysteem.
Geen begeleiding voor medewerkers vanuit CSOD.
Draagvlak:
100 miljoen gebruikers.
7000 klanten.
180 landen.
3000 talentexperts.


NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over CSOD neemt u contact op met CSOD via www.csod.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.