Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

IVY Works

 
www.ivyworks.nl
Omschrijving aanbieder in één regel: IVY Works maakt gebruik van AI, deeplearn en game-based assessments uit de neurowetenschappen en psychologie om iemands vaardigheden, gedrag, drijfveren, potentieel, cognitie en persoonlijkheid in kaart te brengen en te matchen aan functies, rollen, skills en/of competenties.
Omschrijving aanbieder langer: IVY Works gaat uit van de talenten van een persoon. Iedereen heeft talent en het recht dat talent in te zetten. We maken een einde aan ongelijkheid. Deelnemers krijgen een eigen talenten- of skillspaspoort wat ze gedurende hun werkende leven kunnen meenemen. Dit is gratis voor de gebruiker. IVY works werkt datagedreven met game-based assessments en AI om ontwikkelpaden en matches met de arbeidsmarkt en opleidingen inzichtelijk te maken. Leuk, gebaseerd op de wetenschap en betaalbaar.
Soort aanbieder: Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt
Contactpersoon: Pascalle Ligtenberg  (directeur) pascalle@ivyworks.nl
Over de doelgroep
Type doelgroep: Persoonlijke ontwikkeling, vooruitgang onderwijs, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement
Voor wie: Het platform is geschikt voor individuen, teams en organisaties. We voegen objectieve data toe om betere keuzes te maken op alle drie de onderdelen. Een individu helpen we in loopbaanvraagstukken, het maken van de juiste studiekeuze, het ontdekken van talent (skills en competenties) en om inzicht te krijgen in welke beroepen en vacatures passend zijn. In het najaar van 2024 implementeren we deep learn om te ontdekken wat je nodig hebt om je skills verder te ontwikkelen.    Binnen teams kijken we naar teamdynamiek, cognitieve diversiteit, persoonlijkheidsprofielen en sociale cohesie. Met data maken we talent zichtbaar en bespreekbaar. Hiermee verbeteren we de samenwerking en optimaliseren we teamsamenstelling. Op organisatieniveau geeft onze data inzicht in SSP (strategisch personeelsplanning), input voor learning en development, analyses op gebeid van verloop en verzuim. Met datagedreven beslissingen richten we je organisatie effectiever en inclusiever in.
Status: Geschikt voor indicatie en reguliere arbeidsmarkt.
Sector: Geschikt voor alle sectoren en doelgroepen.
Regio: Beschikbaar in regio’s, landelijk en wereldwijd niveau.
Rol werkgevers: Met het platform van IVY Works kunnen werkgevers hun talentmanagement en recruitmentprocessen verbeteren door te focussen op talenten, skills en competenties. Onderbouwd met data, als input voor organisatieverbeteringen.  
Rol sectoren: alle sectoren kunnen gebruik maken van de software.
Rol individu: Voor het individu worden talenten zichtbaar. Hiermee maken we loopbaankansen inzichtelijk en worden (studie)keuzes onderbouwd met data. Het individu profiteert van eerlijkere kansen op de arbeidsmarkt.  
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort: Yondur
Doel van het paspoort: Krijg inzicht in je talenten en je ontwikkelmogelijkheden met behulp van game-based assessments en AI.
Kerndoel: Het kerndoel van het paspoort is bewustwording van eigen talenten, welke rollen/beroepen erbij passen en suggesties voor ontwikkeling. Daarnaast spelen zaken als objectivering en matching op de arbeidsmarkt een grote rol.
Doelstelling in termen
Zie hieronder
Categorie 1: Talentinzicht, zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.
Categorie 2: Re-integratie of zij-instroom, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3: Baan vinden en veiligstellen, objectief matchen kandidaten,
Categorie 4: Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep.
Omschrijving paspoort langer: Het Yondur Skillspaspoort, oftewel het Yondurprofiel, staat centraal in een moderne benadering van talentontwikkeling en -erkenning. Dit innovatieve digitale paspoort biedt diepgaand inzicht in de unieke vaardigheden en capaciteiten van een individu, ver voorbij de beperkingen van een traditioneel cv. Met onze game-based assessments verkennen gebruikers op een dynamische en betrokken manier hun eigen talenten. Bekend en onbekend talent wordt inzichtelijk gemaakt. Deze methode belichaamt een vernieuwende visie op het identificeren en waarderen van persoonlijke vaardigheden en competenties, gericht op het blootleggen van het ware potentieel van elke gebruiker. Gebruikers krijgen onder andere op basis van de resultaten van het game-based assessment inzicht in hun talenten en ontwikkelpotentieel. Hierdoor verminder je zelfevaluatie en bias.   Het Yondurprofiel is niet alleen een instrument voor het heden; het is ontworpen om individuen te ondersteunen gedurende hun gehele professionele leven. Dit aspect van ‘levenslang leren’ benadrukt de duurzaamheid en aanpasbaarheid van het paspoort in de loop van iemands carrière. Met Yondur creëren we een inclusieve en objectieve arbeidsmarkt. Met de inzet van data gaan we onbewuste vooroordelen tegen en bevorderen we gelijke kansen. Door voortdurende ontwikkeling en het updaten van vaardigheden en competenties in het profiel, faciliteert Yondur de groei en evolutie van individuele carrières. Dit maakt het Yondurprofiel tot een cruciale schakel in het streven naar een arbeidsmarkt waar talent en potentie de primaire beoordelingscriteria zijn. Yondur ondersteunt het concept van levenslang leren op een praktische en toegankelijke manier.  
Ontwerp en vorm van het paspoort: Yondur is een online platform, waar gebruikers inzicht kunnen krijgen in verschillende persoonskenmerken. We meten onder andere persoonlijkheid (BIG 5), gedrag, carrière interesses en – waarden, cognitieve, sociaal-emotionele en basisvaardigheden. De resultaten zijn in het platform interactief zichtbaar en als rapportage te downloaden.    
Rol AI: De AI-toepassing genaamd deep learn is een LLM, wat op basis van de resultaten, wetenschappelijke artikelen/onderzoeken en opgegeven ervaring, aanbevelingen doet over talenten en ontwikkelmogelijkheden en – paden. Hierdoor wordt de gebruiker geholpen in het zichtbaar maken van diens talenten.
Documentatie software: volgt.
Software fase (SDLC): Onderhoudsfase: de game-based assessments wordt al een aantal jaren succesvol ingezet voor het inzichtelijk maken van talent. Hier worden voortdurende ontwikkelingen op gedaan ten behoeve van het platfrom.
Lanceringsfase: de AI toepassing deep learn van Yondur wordt in Q3 2024 gelanceerd.
Evolutie fase: volgt.
Directe link naar het paspoort: https://ivyworks.nl/demo/
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen: Het platform kent 5 onderdelen: 1: Het profiel; jouw persoonlijke profielpagina met een overzicht van jouw skills (soft skill en hard skills), opleidingen, werkervaring, etc. 2: Loopbaanoriëntatie; ontdek nieuwe carrièrepaden of functies die het beste bij jou passen 3: Assessments; wetenschappelijk gevalideerde game-based assessments om jouw talenten te ontdekken 4: Inzichten: Persoonlijke inzichten en resultaten over jezelf en jouw talenten 5: Vacatures: Ontdek vacatures die perfect bij jou passen. Match jouw talenten met een functie.  
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces: Voor gebruikers: zelf een profiel aanmaken, game-based assessments maken (tijdsinvestering afhankelijk van het aantal assessmentsm varierend van 30 minuten tot 60 minuten), uitslagen interactief op het platform.   Voor werkgevers: vacature aanmaken op basis van skills, kandidaten matchen zonder cv en motivatiebrief.  
Methoden:
Psychometrische test en assessments
Vaardigheidstests
Persoonlijkheidsvragenlijst (BIG 5)
LLM
Standaardisatie
Zie hieronder
Gebruik skills taal: Gebruik van een gemeenschappelijke skills taal of een taxonomie (ESCO, ONET, Comp.NL)   In het platform maken wij gebruik van de algemeen vastgestelde competentietaal die is vastgesteld. Hierin houden we vast aan de wetenschappelijke definities, zodat we met onze klanten altijd dezelfde skills-taal spreken. We maken gebruik van de ESCO bij het matchen van profielen aan de arbeidsmarkt.   Daarnaast voor het opstellen van profielen maken we gebruik van de DELTA’s (Distinct Elements of Talent) van McKinsey.  
Gebruik open standaarden: volgt.
Broncode software: volgt.
Overbruggen contexten: volgt.
Graadmeter: volgt.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie: Wetenschappelijk onderbouwd en objectieve informatie. Met de game-based assessments meten we meer dan 120 persoonskenmerken. De vertaling van deze kenmerken geeft input aan de gebruiker en de organisaties.
Soorten skills: We geven inzicht in zowel hard- en soft  skills.
Aandacht voor informeel leren: We brengen de leer- en ontwikkel paden in beeld en geven suggesties voor verdere ontwikkeling.  
Aandacht voor EVC: Geen EVC procedure.
Voorwaarden
Kosten individu: Voor het individu is het Yondur-platform kosteloos.    
Kosten organisatie: Organisatie: Voor organisaties zijn de kosten afhankelijk van de wensen van de organisatie en van de organisatiegrote. Er zijn verschillen tussen kosten voor gebruik van talentmanagement of recruitment.   Neem voor een kostenindicatie contact op via welkom@ivyworks.nl
Privacy en rechten: Versleutelde dataopslag. ISO 27001 Compliant, GDPR Compliant.
Eigendom van het paspoort: De gebruiker heeft zelf eigendom over het paspoort en bepaalt wie de resultaten mag inzien. Voor organisaties worden rechten verleend om toegang te krijgen tot de resultaten van medewerkers en/of kandidaten volgens de GDPR richtlijnen.  De organisatie/werkgever kan nooit gegevens van de gebruiker aanpassen/verwijderen.
Monitoring of evaluatie: Eigenaar van het platform is Cognisess. Vanuit daar zijn de assessments ontwikkeld met diverse universiteiten. Er vindt continue monitoring plaats en periodiek worden evaluaties uitgevoerd. In Nederland werken wij samen op diverse onderdelen met onder andere de Universiteit van Amsterdam, Tilburg Unviersiteit en Erasmus Universiteit. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken, waaronder PHD-onderzoek vanuit de Universiteit van Twente.
Kritische succesvoorwaarden: De belangrijkste voorwaarde is dat individuen, opleidingen en werkgevers gaan zien dat een inzicht in skills belangrijk is om alle toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De benodigde skills veranderen door alle ontwikkelingen in onze maatschappij. Het moet daarmee gratis beschikbaar gemaakt worden voor iedereen. Iedereen heeft recht om het talent te leren kennen en naar vermogen in te zetten.  
Begeleiding door professionals: Wij bieden trainingen aan om gecertificeerd te worden en mensen te begeleiden. Deze trainingen gaan zowel in op de weteschappelijke onderbouwing, de combi van neurowetenshcappen en pscychologie, het interpreteren van de data en het stellen van de jusite vragen. IVY Works heeft een uitgebreid netwerk aan gecerticeerde coaches, zowel gericht op het individu als op teams.
Draagvlak: Ons platform wordt wereldwijd ingezet, is in 15 talen beschikbaar en is daarmee ook gevalideerd op verschillende culturen. Er zijn inmiddels meer dan 750.000 gebruikers, waarmee we ook snel en goed de data kunnen valideren.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 24-6-2024. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over IVY Works neemt u contact op met IVY Works via www.ivyworks.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.