Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Komensky

www.komensky.nl  
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Make skills work  
Leren en werken      
Omschrijving aanbieder langer:
Komensky vervaagt met haar ‘one stop shop’ de grenzen tussen leren en werken met een unieke full service oplossing voor leren en werken die erop gericht is vaardigheden binnen de organisaties echt werkend te krijgen.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt. Zowel private en publieke sector.
Contactpersoon:
Fedor Hagenaar
CEO
fedor@komensky.nl
 Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, Professionele ontwikkeling, Talentmanagement
Voor wie:
Individueel en organisatie

Organisaties en hun medewerkers. Privaat en publiek.

Proberen klanten ook onderling te verbinden en ze gebruik te laten maken van elkaars diensten.

Alleen voor werkenden.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt  

Toelichting:
Het idee is wel dat meer maatwerk mogelijk is, maar we richten ons niet op een deel van de markt. Wat we willen bereiken is dat we mensen in staat stellen om transparant te communiceren over wat ze eigenlijk kunnen. Dat zou de (eerste) reden moeten zijn om iemand aan te nemen. Ter democratisering van het wervings- en selectieproces. Bias free en gelijke kansen is de insteek. Wel aandacht voor op maat maken van aanbod van de opleidingen voor specifieke doelgroepen. Toegankelijkheid is meer wat voor de aanbieders van de opleidingen. Trainingen komen via een database. Daar is natuurlijk nog wel veel winst te boeken in termen van maatwerk. Online zijn er wel steeds meer tools die daarin helpen.
Sector:
Alle sectoren
Regio:
Landelijk.
Focus op bedrijven in NL of met hoofdkantoor in NL. Multinationals. Vandaar Engels als voertaal.
Ook opereert Komensky internationaal.
Rol werkevers:
HR als aanspreekpunt Inzicht in beschikbaar human capital. Matchen hulpvragen aan experts.
Daarop zowel organisatie als medewerkers gericht doorontwikkelen.
Rol sectoren:
Geen rol
Rol individu:
Inzicht in skills. Daarmee zijn ze expert en kunnen ze anderen helpen ontwikkelen. Maar ze zijn ook hulpbehoevend met ontwikkeldoel.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Skill-based Learning Catalogue    
Doel van het paspoort:
Bewustwording beschikbare skills. Matching hulpvraag met hulpaanbod en gerichte doorontwikkeling.
Kerndoel:
Bewustwording, objectivering, validering, matching.
Doelstelling in termen
Categorie 1: 
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren,
Categorie 2: 
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3: 
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4: 
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Leer met Komensky. Komensky biedt op maat gemaakte leertrajecten en alle inhoud die nodig is voor het opbouwen van vaardigheden voor een bedrijf dat wil groeien.  Komensky levert een leerecosysteem met alle middelen die nodig zijn om een cultuur van continu leren te bevorderen. Deskundigheid, gepersonaliseerde content en een grenzeloze bibliotheek (catalogue)
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Webapplicatie.

Toelichting:
Niet echt een paspoort, maar een gepersonaliseerd integraal leer(eco)systeem.
Rol AI:
Onbekend
Documentatie software:
Onbekend
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase: 
Onbekend
Directe link naar het paspoort:
Demo op te vragen via hello@komensky.nl
 Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Cursussen, Kansen, Mensen, Evenementen (leeractiviteiten) en Communities (experts-hulpvragers)
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Skills engine geeft op basis van rollen inzicht in skills. Wat kan ik (expert), wat wil ik (leerdoel). Daarop volgt persoonlijk leeraanbod gemapt op skills.
Methoden:
Zelfrapportage. 360 graden feedbacks
Standaardisatie
Gebruik Skills taal:
Komensky mapt meerdere frameworks. Gelooft niet in één skills taal of ontologie. Kijken wat het wordt en mappen daar dan op.
Unieke identifiers,

Eigen Skills Framework van 3000 items.
Gebruik open standaarden:
xAPI voor opslag data, zodat data over alle bronsystemen heen gebruikt kan worden.
Broncode software:
xAPI voor opslag data, zodat data over alle bronsystemen heen gebruikt kan worden.
Overburggen contexten:
xAPI maakt dat mogelijk, mits anderen ook die standaard gebruiken.
Graadmeter:
Geen accreditatie, veel datapunten
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Zelfrapportage. 360 graden feedbackmogelijkheden om te objectiveren.
Soorten skills:
Harde en zachte skills.
Aandacht voor informeel leren:
Ja. Aandacht voor allerlei vormen van leren.
Aandacht voor EVC:
Onbekend
Voorwaarden
Kosten individu:
Geen, mits werkzaam in de organisatie
Kosten Organisatie:
Op aanvraag
Privacy en rechten:
Komensky is ISO27001 gecertificeerd.
https://www.komensky.io/privacy-policy
Eigendom van het paspoort:
Onbekend
Monitoring of evaluatie:
Komensky werkt samen met TNO aan een rekenmodel om op basis van verschillende typen datapunten te kunnen valideren in welke mate de medewerker een skill beheerst.
Kritische succesvoorwaarden:
Onbekend
Begeleiding door professionals:
Data driven. Leeroplossingen en leerinhoud wel door hoopgopgeleide experts/professionals verzorgd.
Draagvlak:
Onbekend

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 13-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Komensky neemt u contact op met Komenky via www.komensky.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.