Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Matchcare

 
www.matchcare.nl
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Prettig werken, ontwikkelen en tijdig de volgende stap zetten. Dat is waar wij mensen bij helpen
Omschrijving aanbieder langer:
Matchcare is een loopbaanadviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van werkenden, werkzoekenden en studenten. Zowel in de private sector, het sociaal domein alsook het onderwijs.
Wij zijn gespecialiseerd in talent- en teamontwikkeling door talent, vakvaardigheden, 21ste eeuwse vaardigheden en arbeidsmarktdata bij elkaar te brengen.
Onze visie is samenbrengen van continuïteit van de organisatie en welzijn van medewerkers, studenten en werkzoekenden.
Soort aanbieder:
Wij zijn een aanbieder van informatie- en begeleidingsdiensten door een combinatie van verrijkte data-informatie, intuitive software-instrumenten en persoonlijke dienstverlening.
Contactpersoon:
Henk Adam
Henk.adam@matchcare.nl
 Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Alle 4
Persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en talentmanagement.
Via o.a. Loopbaan- en talentmanagement begeleiding (bijvoorbeeld Zin & Fit programma’s) , online instrumenten en platformen (Skillpas, Regiobarometer, OTM), Professionaliseringsprogramma’s voor klantmanagers binnen het sociaal  domein en loonwaarde deskundigen (o.a. certiferingsprogramma’s via SAM of RLWD)
Voor wie:
Individueel en organisatie.
Werkzaam (werkenden) en niet werkzaam (studenten en werkzoekenden)
Status:
Reguliere arbeidsmarkt (van werk naar werk), sociaal domein (van uitkering naar werk) en onderwijs (van school naar werk).

De verschillende online instrumenten en platformen worden geconfigureerd en afgestemd op de specifieke doelgroep. Zowel  op het gebied van taal, gebruiksvriendelijkheid, doelstelling en procesgang.
Sector:
Alle sectoren
Regio:
Landelijk, regional als lokaal
Rol werkgevers:
Talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling stimuleren, initiëren en faciliteren.
Rol sectoren:
Talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling stimuleren, initiëren en faciliteren en co-financieren
Rol individu:
Zelf of onder begeleiding van een professional in actie komen om zicht te krijgen wie hij is,  wat hij kan en wat hij wil door gebruik te maken van de online instrumenten op het platform en de ondersteunende dienstverlening vanuit de werkgever, sociale dienst of onderwijs instelling
 Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:Skillpas
www.skillpas.nl
Doel van het paspoort:
Skillpas is zowel in het onderwijs te gebruiken door medewerkers, studenten en werkzoekenden. 

Organisaties en medewerkers.
Heb jij als organisatie zicht op de aanwezige skills en vaardigheden van jouw medewerkers? Met skillpas krijg je hier als organisatie actueel inzicht in. Benut het volledige potentieel van je personeel. Ga voor optimale inzetbaarheid met de skillpas als talent management oplossing

Sociaal domein.
Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het zeer moeilijk om werk te vinden, zelfs met de huidige arbeidsmarkt. Tot kort was het voor deze groep lastig om zelfzelf te presenteren en profileren. Skillpas biedt de mogelijkheid skills, talenten en vaardigheden in kaart te brengen en gelijk te koppelen aan potentiële werkgevers

Onderwijs
Skillpas geeft inzicht in talenten, passende stages en bereidt de student uitstekend voor op hun eerste stap op de arbeidsmarkt. Skillpas biedt studenten de mogelijkheid om  skills, talenten en vaardigheden in kaart te brengen en zicht te presenteren aan potentiële werkgevers in de regio.
Onderwijs instellingen ondersteunen via de skillpas persoonlijke ontwikkeling van de student en kunnen via de skillpas een leven lang in contact blijven met hun oud-studenten in kader van alumni beleid.
Kerndoel:
Bewustwording (talenten in beeld), objectivering (via talentscan, inclusief 360 graden feedback), matching (aan vraag via regiobarometer)
Doelstelling in termen
Zie hieronder
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan- en opleidingontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Re-integratie of zij-instroom bevorderen
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
Professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep (ook professionalisering klantmanagers, loonwaarde deskundigen)
Omschrijving paspoort langer:
In een krappe arbeidsmarkt rendeert inzetten op behoud en ontwikkeling van talent. Ga voor optimale inzetbaarheid met de Skillpas Talent Management oplossing van Matchcare. Skillpas ondersteunt HR managers, onderwijsprofessionals en klantmanager bij al hun activiteiten en zet medewerkers, studenten en werkzoekenden in hun kracht. Skillpas geeft realtime inzicht in talenten en vaardigheden binnen de gehele organisatie en ondersteunt diverse hr-processen, onderwijs processen als processen binnen het sociaal domein.

De skillpas omgeving is per doelgroep specifiek geconfigureerd en vormgegeven, waardoor het optimaal aansluit bij de klantbeleving van de gebruiker en aansluit bij de processen die gangbaar zijn binnen een bedrijf, onderwijs instelling of gemeente.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Webapplicatie op basis van SAAS.
Rol AI:
Binnen de skillpas omgeving wordt gebruik van AI om beroepsinformatie op basis van skills inzichtelijk te maken naar de verschillende eindgebruikers
Documentatie software:
Software goed gedocumenteerd. Opvraagbaar. IP bij Matchcare
Software fase (SDLC):
Uitvoering
Evolutie fase:
Uitwisselbaarheid vormgeven tussen verschillende skillpas oplossingen binnen de markt is ons doel.
Directe link naar het paspoort:
www.skillpas.nl
 Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
6 onderdelen:
• Onboarding,
• Inzicht,
• HR gesprekscyclus,
• Talentontwikkeling,
• Persoonlijke ontwikkeling/loopbaankansen
• Carrièreplanning.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
• Onboarding,
• Talentontwikkeling,
• HR-gesprekscyclus,
• Persoonlijke ontwikkeling,
• Carrièreplanning
Methoden:
Zelfrapportage, psychometrische en vaardigheidstests

Toelichting:
Self assessments in de applictie aanwezig zoals bijvoorbeeld big 5, carrièreankers, loopbaan apk, plezier in je werk. Ook gevalideerde loopbaan- en ontwikkelassessments zoals de OTM Talentscan / loopbaanverkenner
Standaardisatie
zie onder
Gebruik Skills taal:Pilot CompetentNL
Koppeling met bekende skills talen zoals ESCO, ISCO, O*Net, NLQF
Gebruik open standaarden:
Daar waar mogelijk maken we gebruik van open standaarden die beschikbaar zijn.
Broncode software:
Gesloten broncode. IP ligt bij Matchcare.
Overbruggen contexten:
Matching met alle sectoren en contexten via Skillpas en Regiobarometer
Graadmeter:
We maken gebruik van de bestaande beroepenstandaarden die beschikbaar zijn en toetsen en of verrijken ons beroepenmodel hiermee
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijke en objectieve informatie (vacature-informatie, beroepeninformatie, skills-informatie via regiobarometer en skillpas.De skillpas wordt verrijkt en bevat gedetailleerde informatie over de gebruiker en ook over de arbeidsmarkt
Soorten skills:
Harde en zachte skills, gebaseerd op het T-Shape model
Aandacht voor informeel leren:
Ja, door o.a. inzichtelijk maken van verkregen skills middels informeel leren door badges inzichtelijk te maken binnen de skillpas
Aandacht voor EVC:
Nee
Voorwaarden 
Kosten individu:
In principe geen kosten voor het individu
Kosten Organisatie:
Kosten zijn gebaseerd op basis van een jaarlicentie per gebruiker cq organisatie
Privacy en rechten:
Matchcare beschikt over ISO 9001 en ISO 27001.
Eigendom van het paspoort:
Skillpas is van individu en blijft ook van dat invididu. De gebruiker bepaald volledig zelf welke informatie hij ter beschikking stelt aan derden. De skillpas is binnen de matchare omgevingen overdraagbaar en Machcare heeft er voor gezorgd elke gebruiker altijd zijn skillpas een leven lang gebruiken ongeacht of de gebruiker wordt ondersteund door zijn organisatie.
Monitoring of evaluatie:
Binnen de skillpas omgeving vindt continu monitoring plaats over het gebruik van de omgeving door de gebruiker. Tevens vinden continu gebruikers evaluatie plaats om het effect van de skillpas inzichtelijk te krijgen en daarop verbeteringen door te voeren.
Kritische succesvoorwaarden:
Belangrijk om tot een goede implementatie en gebruik te komen is dat de skillpas geïmplementeerd wordt binnen een bestaand werkproces,  waarbij continu aandacht is voor intervisie om tot optimaal gebruik te komen van de omgeving
Begeleiding door professionals:
Op basis van gebruikerservaringen blijkt een vorm van begeleiding door een professional gewenst is om tot een optimaal skillsprofiel te komen. De intensiteit van de begeleiding varieert behoorlijk en is afhankelijk van het werk- en denkniveau, de digitale vaardigheden en de wijze waarop de skillpas omgeving wordt aangeboden.
De begeleiding wordt geboden door eigen professionals van de organisaties of door begeleiders van Matchcare of andere ondersteunende publieke of private organisaties.
Draagvlak:
Het bereik van de skillpas is vooral al binnen het sociaal domein en daarna binnen het bedrijfsleven en het onderwijs.
Het Sociaal domein loopt in een meer skillsgedreven ontwikkeling en profilering al enkele jaren voorop. De verwachting aan onze zijde is dat door o.a. introductie van CompetentNL het MBO en HBO onderwijs de komende jaren versneld zullen toegroeien naar een meer skillsgerichte ontwikkeling en profilering van studenten.
Het bedrijfsleven zoekt vooral op het gebied van Talent Management specifieke skillsgedreven oplossingen zoals gebaseerd op het OTM model dat wij leveren heel specifiek voor het bedrijfsleven.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Matchcare neemt u contact op met Matchcare via www.matchcare.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.