Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

MyTalentBoard

 
www.mytalentboard.eu
Omschrijving aanbieder in één regel:
Software organisatie die zich bezighoudt met het bedenken, ontwikkelen en exploiteren
Omschrijving aanbieder langer:
MyTalentBoard is onderdeel van Driessen Groep waarin 12 organisaties zich dagelijks bezighouden met activiteiten op het gebied van mens en werk. Onze gezamenlijke missie is ‘samen gave dingen doen die ertoe doen’. MyTalentBoard doet ertoe omdat zij ieder mens, los van achtergrond/afkomst/niveau/geaardheid etc, de kans biedt regie te nemen in het bereiken van leer- en/of werkgeluk. Daarvoor hebben wij een skills-paspoort ontwikkeld dat tevens aansluit bij de 4 elementen van de Europese audit van skills-paspoorten
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt
Contactpersoon:
Johan Bertens
johan@mytalentboard.eu
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, vooruitgang onderwijs, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement
Voor wie:
Scholieren, studenten, werkzoekenden, werkenden en werkgevers
Status:
Indicatie en reguliere arbeidsmarkt
Sector:
Alle sectoren
Regio:
(Inter)nationaal
Rol werkgevers:
Werkgever faciliteert medewerker bij eigenaarschap
Rol sectoren:
Rol individu:
Individu krijgt de kans eigenaarschap te nemen of werkgever hulp te vragen als dat niet kan
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
MyTalentBoard
Doel van het paspoort:
Mensen en organisaties duurzaam inzetbaar maken o.a. door een skills-gerichte benadering
Kerndoel:
Bewustwording / Objectivering / Validering / Matching/Ontwikkeling (LLO)
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
In het paspoort staat de eindgebruiker centraal. Deze eindgebruiker mag het skills-paspoort een leven lang kosteloos gebruiken. Voor scholieren en studenten draagt het paspoort bij aan leergeluk en helpt het richting te geven naar werk. Werkzoekenden kunnen zich bewust worden van hun skills en direct zien in welke beroepen/stages/projecten deze skills het best tot hun recht komen. Werkenden hebben de mogelijkheid regie te nemen over hun eigen loopbaan. Het skills-paspoort geeft inzicht in soft-skills, hard-skills en drijfveren en de gebruiker kan toetsen in welke banen, projecten, stages deze het best tot hun recht komen. Met AI krijgen ze vervolgens leerpaden aangeboden om zichzelf verder te ontwikkelen. Zachte validatie vindt plaats met diverse online assessments (zelfbeeld), semi-harde validatie vindt plaats met 360 graden feedback (omgeving) en indien nodig vindt harde validatie plaats met een EVC-traject. Werkgevers zetten MyTalentBoard in als talentmanagement hub waarmee in-, door- en uitstroom kan worden gemanaged (werving (tevens zij-instroom), selectie, preboarding, onboarding, leren en ontwikkelen (incl om- en bijscholing), loopbaan (SPP) en offboarding. Leidinggevenden krijgen inzichten waarmee zij het goede gesprek kunnen voeren met hun medewerkers.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
De software is een SAAS platform, intuïtief en daarmee zeer gebruiksvriendelijk, toegankelijk voor ieder denk- en werkniveau, goed gedocumenteerd, deel- en overdraagbaar.
Rol AI:
Speelt op diverse vlakken een rol.
Software fase:
De software zit in de volwassenheidsfase en is de afgelopen 10 jaar samen met klanten doorontwikkeld.
Evolutie fase:
Er zit een professioneel development team op die werkt obv SCRUM. We zitten middenin de ISO27001 certificering.
Directe link naar het paspoort:
Om een paspoort te kunnen aanmaken moet je jezelf eerst registreren. Dat kan o.a. via deze link: www.jouwtalentisgoudwaard.nl
Over het paspoort inhoudelijk
(Hoofd)onderdelen paspoort:
Ontdekken (testen), inzetten (matchen) en ontwikkelen
Proces van het paspoort:
–          Registreren waarbij gebruiker bepaalt hoeveel informatie wordt vastgelegd (CV)
–           Ontdekken: diverse vragenlijsten voor het in kaart brengen van soft-skills, drijfveren en voorkeursgedrag
–           Inzetten: zelf ervaren waar je jouw skills optimaal inzet Ontwikkelen: het maken van een POP, het kiezen van een leerpad, het ontwikkelen zelf (blended), het vragen van feedback op ontwikkeling
Methoden:
Zelfrapportage: als het hard-skills betreft Online assessments voor het in kaart brengen van soft-skills, drijfveren en voorkeursgedrag
Standaardisatie
Gebruik skills taal:
MTB is op een wijze ontwikkeld waarmee diverse taxonomieën kunnen worden toegepast. Comp.nl heeft onze voorkeur
Gebruik open standaarden:
Onbekend.
Broncode software:
Gesloten.
Overbruggen contexten:
Sectoroverschrijdend
Graadmeter:
Binnen onderwijs hanteren wij kwalificatiedossiers, binnen beroepen gebruikte standaarden bijvoorbeeld accountancy
Selectieve informatie en betrouwbare informatie:
Onbekend.
Soorten skills:
Drijfveren, gedragsvoorkeuren
Aandacht voor informeel leren:
Beide.
Aandacht voor EVC:
Met EVC partners, ja
Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis, zonder voorwaarden voor de consument
Kosten organisatie:
Betaald, voor werkgevers en instellingen
Privacy en rechten:
AVG proof, gebruiker bepaalt toegang van derden ook als werkgever haar medewerkers een skillspaspoort wil verstrekken.
Opslag data: TransIP ivm meest uitgebreide certificeringen. AI-integratie op onderdelen
Eigendom van het paspoort:
Eindgebruiker.
Monitoring of evaluatie:
Relatiemanagement bij werkgevers, online onderzoek bij eindgebruikers.
Kritische succesvoorwaarden:
Gebruiksvriendelijkheid, relevantie voor gebruiker (momentum) bij eindgebruikers. Werkgevers visie op skills-gericht werken en implementatie software.
Begeleiding professionals:
Voor werkgever leidinggevenden en HR.
Draagvlak:
Groot indien werkgever medewerker echt centraal stelt en human capital echt ziet als voorwaarde voor positieve organisatie resultaten.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 14-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of overMyTalenBoard neemt u contact op met MyTalenBoard via www.mytalentboard.eu en/of de hierboven genoemde contactpersoon.