Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

N-CV

 
www.N-CV.nl
Omschrijving aanbieder in één regel:   
Het N-CV biedt inzicht in het natuurlijk potentieel richting de ideale baan.        
Omschrijving aanbieder langer:
N-CV zorgt ervoor dat er op een objectieve manier inzicht verkregen wordt in alle voorhanden zijnde kwaliteiten, (onbenut) talenten en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden. Het N•CV is in het feite de handleiding van het besturingssysteem van jouw brein. Vanuit dit besturingssysteem heeft iedereen zijn eigen kwaliteiten en talenten. Zit zowel onder druk als in ontspanning.   Door het N•CV wordt het mogelijk om werk, opleidingen en/of gerichte ondersteuning aan te bieden, om de natuurlijke talenten van het individu te versterken en specialisme te bevorderen. Aan de hand van het toegeschreven N•CV wordt het mogelijk medewerkers een pad te laten zien naar een mooie toekomst. Daarin wordt duidelijk wat er past, waar de persoonlijke kansen liggen en de bevlogenheid deze na te jagen.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt Informatie- en begeleidingsdiensten onderwijs
Contactpersoon of contactadres:                      
Maarten Bos
CEO and Co-founder
Maarten@n-cv.com  
Over de doelgroep
Type doelgroep:
Vooruitgang onderwijs, talentmanagement
Voor wie:
Organisaties, werkzaam en niet werkzaam. Aan de hand van een eenvoudige test (B1/B2 niveau) die 1 tot 3 minuten duurt, genereren wij gepersonaliseerd inzicht in het volledige natuurlijke potentieel van elke (toekomstige) kandidaat, ongeacht het opleidingsniveau, achtergrond en/of ervaring.
Status: Indicatie en reguliere arbeidsmarkt Beide, Wij geloven in een eerlijke kans voor iedereen. Dus wilt u inzichten in potentieel, natuurlijke voorkeuren en talenten van uw personeel? U zoekt en het N-CV vindt!
Sector: Alle.
Regio: Landelijk.
Rol werkgevers: Inzetten van het N-CV om de juiste combinatie te vinden tussen de talenten van uw medewerkers en uw eigen functieprofielen, rollen en mogelijkheden.
Rol sectoren: Stelt werkgevers instaat het N-CV te gebruiken en versterkt het eigen aanbod, toevoegen van inclusiviteit en eerlijkheid voor alle niveaus, snelheid en betaalbaarheid.
Rol individu: Maakt een laagdrempelige maar accurate test die leidt tot een persoonlijk N-CV.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort: Naturalis Curriculum Vitae
Doel van het paspoort: Een eerlijke en transparante manier om een kandidaat vanuit natuurlijk potentieel aan een ideale functie te kunnen koppelen.
Kerndoel: Objectivering, matching.
Doelstelling in termen
Categorie 1: Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2: Re-integratie of zijinstroom verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
 Categorie 3: Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4: Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Iedereen heeft natuurlijke talenten. Aan de hand van een accurate en korte test geeft N-CV, gericht antwoord op de vraag van de afnemer, inzicht in de natuurlijke talenten van de kandidaat. Dit kan tevens afgezet worden tegen een zelf aan te maken functieprofiel, waarbij ook een persoonlijk advies wordt gemaakt. Dit met als doel een optimale match te kunnen vinden tussen werknemer en functie. Allemaal aan de hand van data en zonder vooroordelen.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Een korte persoonlijke omschrijving voor de kandidaat in de vorm van een N-CV aangevuld met gedrag indicatoren (uitgebreide toelichting die zelf gekozen kan worden). Daarnaast is er voor de afnemer een online omgeving waarin testen kunnen worden verstuurd en waarbij de uitkomst te gebruiken is om de ideale persoon op de functie te vinden of de ideale functie voor de persoon.
Rol AI: Onbekend.
Documentatie software: Onbekend.
Software fase (SDLC): Onderhoudsfase.
Evolutie fase: Doorontwikkelen op basis van de verdere vraag vanuit het werkveld en aanvullend onderzoek.
Directe link naar het paspoort:
https://www.n-cv.com/contact/ Vraag een gratis test https://www.n-cv.com/gratis-test-aanvragen/  
Over het paspoort inhoudelijk
(Hoofd)onderdelen paspoort:
Het N-CV, gedragsindicatoren op maat, (zelf samen te stellen)functieprofiel met persoonlijke advies per N-CV
Proces van het paspoort:
De assessment is een korte test die +/ 1 -3 minuten duurt p B1/B2 niveau. Aan de hand van de assessment wordt het mogelijk om matches te maken aan de hand van natuurlijk potentieel.
Methoden:
Psychometrische en vaardigheidstests.
Standaardisatie
Zie onder:
Gebruik skills taal: Onbekend.
Gebruik open standaarden: Onbekend.
Broncode software: Niet beschikbaar (gesloten).
Overbruggen contexten: Contextafhankelijk.
Graadmeter: Onbekend.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie: Onbekend.
Soorten skills: Zachte vaardigheden en gevolgen hiervan in de beroepsomgeving.
Aandacht voor informeel leren: Geen doel op zich.
Aandacht voor EVC: Nee.
Voorwaarden
Kosten individu: Geen.
Kosten organisatie: Betaald, afhankelijk van partnership.
Privacy en rechten: Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Eigendom van het paspoort: Onbekend.
Monitoring of evaluatie:
In de ontwikkelfase meer dan 500 testen uitgevoerd. Daarna verder gebouwd en gedigitaliseerd. Nogmaals 500+ testen digitaal uitgegeven in ontwikkelfase waarbij de testpersonen zich voor minimaal 95% herkende in de profielen. Zijn op dit bezig met het opzetten van samenwerkingen met hogescholen en universiteiten ter evaluatie en monitoring .
Kritische succesvoorwaarden: Onbekend.
Begeleiding door professionals: Samenwerking met partners die uitvoering geven (professionals) aan de data
Draagvlak: Onbekend.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-03-2024. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over N-CV neemt u contact op metN-CV via www.n-cv.com en/of de hierboven genoemde contactpersoon.