Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Nxus

www.nxus.eu
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Opleidingen vertalen naar skills en studenten voorzien van een skillspaspoort waarmee ze gematcht het kunnen worden aan stages en starters banen. 
Omschrijving aanbieder langer:
Nxus voorziet kennisinstellingen van een stagematching platform waarmee hun studenten en afgestudeerden worden gematcht aan stages en starters banen door middel van skills die zijn opgedaan tijdens de studie. Via anoniem solliciteren en juist te kijken naar alleen de kennis, kunde en motivatie van kandidaat, voorziet het platform gelijke kansen in het werven en sollicitatieproces.
Er volgt nog een uitgebreide omschrijving staat in ons interviewdocument
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten onderwijs en arbeidsmarkt (focus wel op studenten en afstudeerders)
Contactpersoon:Niels Baay
CEO
n.baay@nxus.eu
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling (LLO aanbod koppelen aan skills), vooruitgang onderwijs, integratie arbeidsmarkt
Voor wie:
Individueel en organisatie. 
Werkgevers, kennisinstellingen, studenten, afgestudeerden
Werkzaam en niet werkzaam
Status:
Reguliere arbeidsmarkt. Geen onderscheid. 
Sector:
Alle sectoren, specifiek gericht op starters en stages
Regio:
Landelijk, met ambitie voor internationaal
Rol werkgevers:
Werkgevers hebben exclusieve toegang tot talentenpool van kennisinstelling. Matchen daar kandidaten op eigen vraag.
Rol sectoren:Geen specifieke rol
Rol individuKrijgt skills inzichtelijk via profiel, gevalideerd door onderwijsinstelling, kan handmatig skills toevoegen (en laten valideren). Op basis van profiel komen stages en banen in zicht, en LLO aanbod
Over het paspoort algemeen 
Naam paspoort:
Het profiel
Student skillsprofiel
Doel van het paspoort:
Matchen van studenten en young professionals aan de juiste banen me behoudt van gelijke kansen.
Kerndoel:
Bewustwording, objectivering, validering, matching
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, verkorten onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
n.v.t
Omschrijving paspoort langer:
Profiel maakt geleerde skills transparant voor onderwijs en arbeidsmarkt en is daarom interessant voor zowel individu als organisatie bij matching en het vinden van stage, baan en/of vervolgopleiding/LLO
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Profiel binnen een platform en een community, inzichtelijk voor iedereen, met AI-ondersteuning voor vertaling van kwalificatiedossiers en leerdoelen naar skills
Rol AI:
Vertalen van kwalificatiedossiers en leerdoelen naar skills conform ESCO technologie. Q3 2024 toepassing CompetentNL voor MBO
Documentatie software:
Ja software is goed gedocumenteerd. Matchingsalgoritme en vertaling algoritme is opvraagbaar, niet overdraagbaar.
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase:Nieuwe toepassingen AI door dezelfde opleidingen van verschillende kennisinstellingen met elkaar te vergelijken in termen van opgedane kennis en skills.
Directe link naar het paspoort:demo op verzoek
 Alles op verzoek door mailtje/ contact te maken met Niels Baay
 Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Community, communicatie en chatfunctie
Bedrijvenoverzicht
Evenementen
Er is een ‘wall’ waarop nieuws, updates en interactie in polls plaats vindt.
Carrièreoverzicht met stages en vacatures op basis van Skills
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Vertalen opleiding naar skills
Validatie en skills terugkoppelen
Koppelen van skills in het platform
Gebruikers krijgen skills in het profiel inzichtelijk
Skills gebruikt in matching met stages en startersbanen
Methoden:
Zelfrapportage Data rechtstreeks uit profielen gehaald (via opleider)
Standaardisatie:
zie onder
Gebruik Skills taal:
SURFnet (Edubadges, microcredentials)
Overdraagbaar, dus gebruiker kan profiel meenemen ongeacht bij welke opleider ze studeren.
Gebruik open standaarden:
Gesloten (geen open source).
Broncode software:
Gesloten (geen open source).
geen IP geregistreerd
Overbruggen contexten:
Koppeling aan kwalificatiedossiers en leeruitkomsten hoger onderwijs en skills (ESCO) maakt overbruggen contexten mogelijk
Graadmeter:
KD’s en Leeruitkomsten hoger onderwijs
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijk en objectief (door onderwijs gevalideerde skills).
Rijke en gedetailleerde informatie (handmatig verrijkt met skills, ook te valideren voor onderwijs)
Soorten skills:
Harde vaardigheden
Aandacht voor informeel leren:
Ja
Non formeel en informeel
Aandacht voor EVC:
Nog niet
Voorwaarden 
Kosten individu:
Eindgebruiker (student) betaalt niet
Kosten Organisatie:
Bedrijf draagt de kosten
Privacy en rechten:
Gegevens verwerkt volgens Europese AVG-richtlijnen. Server in Frankfurt
Eigendom van het paspoort:
Data student is van onderwijsinstelling.
Alumni en afgestudeerden zijn zelf eigenaar van de data.
Data kan worden verwijderd op verzoek
Monitoring of evaluatie:
Naast onderzoek vrij reizen over de arbeidsmarkt met daarin de randvoorwaarden vanuit het onderwijs is er nog geen onderzoek, wel evaluatie. Eigen onderzoeksresultaten volgen spoedig (verwacht medio 2024).

Opleidingscoordinatoren verifiëren de skills te daarna gekoppeld worden aan de opleiding.Deze skills zijn direct gelinkt aan de leerdoelen en kwalificatie dossiers van de opleiding. Studenten kunnen vervolgens feedback geven op de opgedane skills, evenals werkgevers nadat student a.d.h.v. skills is gekoppeld aan vacature.
Kritische succesvoorwaarden:
Belangrijk is dat de skills gerichte aanpak gedeeld wordt in een instelling/bedrijf
HR/Recruiters meenemen in gebruik skills in vacatures
Begeleiding door professionals:
Opleidingsinstellingen, opleidingsmanagers betrokken.
Begeleiding studenten/alumni niet via NXUS. Wel via onderwijsinstelling
Draagvlak:
10k studenten en afgestudeerden
1 universiteit
12 MBO colleges
2 hogescholen
800 werkgevers

groeien snel qua prospects van kennisinstellingen

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 14-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Nxus neemt u contact op met Nxus via www.nxus.eu en/of de hierboven genoemde contactpersoon.