Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

SalesStep

 
www.salesstep.com
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Online (Skills) assessment voor sales en business professionals.
Omschrijving aanbieder langer:
Wij geven je inzicht in je eigen sales en business kwaliteiten, in de competenties van je salesmedewerkers en van je nieuwe sales kandidaten. Dat doen we door middel van een gevalideerd en betrouwbaar online assessment, waardoor we op meer dan 20 verschillende sales en business competenties een score kunnen terugkoppelen. De competenties en mindset staan voor belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt in je carrière in sales en business, zoals jouw drive, jouw passie maar ook je ondernemerschap en bijvoorbeeld je closing skills. Met die analyse kun je direct zelf aan de slag, of je kunt er je team beter mee aansturen. Of de juiste kandidaat zoeken voor de vacature in jouw team.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten voor sales en marketing
Contactpersoon:
Douglas Huissen
Managing partner
douglas@salesstep.com
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Sales mensen
Sales binnendienst
Sales buitendienst
Business development
HR L&D
HR Talentmanagement
HR Recruitment
Sales Enablement
Sales Operations
Sales Management
Commercieel Directeuren (teamviewer management rapportages)
Directeur Eigenaren
Commerciële bedrijven en ondernemingen
Opleidingsinstituten (bv HAN)
Change en interim managers.
Voor wie:
Sales Hunters (Vertegenwoordigers – Sales Representatives)
Sales Farmers (Account & Service Managers)
Business Developpers (BDM)
SDR’s (sales dev reps)
Business professionals
Sales kandidaten (met en zonder relevante ervaring)
Sales managers
Afgestudeerde studenten met een commerciele ambitie.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt.

We kunnen een expiriment doen en speciaal SalesStep profiel maken voor mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt en een commerciele ambitie. Daartoe zouden we minimaal 50 mensen moeten hebben. Dan kunnen daarmee op basis van de resultaten van dit expiriment een speciaal profiel opstellen. (Norm groep)
Sector:
Alle bedrijven met commerciele en ondernemende ambities.
Regio:
Landelijk en internationaal
Global – 6 talen – 40 partners wereldwijd, klanten in 50+ landen.
Rol werkgevers:
Vaak bedrijven met een behoefte aan beter sales talent en of die de skills willen verbeteren omdat de resultaten te laag zijn. Soms ook reorganisatie en mergers om overgenomen teams te integreren in bestaande organisatie.
Rol sectoren:
Er zijn significante verschillen in de resultaten tussen de sectoren (bv Finance & Retail zijn zeer verschillend).
Rol individu:
Wordt gevraagd de vragenlijst serieus en in 1 sessie in te vullen. Dat kost gemiddeld een uur. Dit wordt afgeraden om op een mobiel te doen, maar wel op een laptop of desktop. Krijg na het beantwoorden terugkoppeling door een gecertifceerde coach. Dat kan een End-User zijn of een gecertificeerde facilitator.
Over het paspoort algemeen 
Naam paspoort:
SalesStep & TeamViewer
Doel van het paspoort:
Inzicht in commerciele kwaliteiten en ontwikkelprioriteiten van individuen en teams
Organisational Design (zitten de juiste mensen op de juiste plek)
Heb ik de juiste managers om mijn sales succesvoller te maken?
Hoe haal ik meer uit mijn huidige sales team? Wie hebben het meeste potentieel?
Inzicht in de progressie van de ontwikkeling (door meerdere meetpunten)
Het berekenen van de ROI op training
Verbeteren zelfbewustzijn (is een voorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van de sales talenten).
Kerndoel:
Inzicht: Bewustwording, objectivering, validering, matching.
Doelstelling in termen
Categorie 1: 
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingsproject ontwikkelen.
Categorie 2: 
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan.
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, Managen personeel, ondersteunen.
Categorie 4:
Professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Online vragenlijst en rapportages.
Omschrijving paspoort langer:
SalesStep maakt gebruik van een uitgebreide online vragenlijst die alle aspecten van het vak in kaart brengt. We gebruiken daarvoor een gevalideerde serie vragen, gebaseerd op diverse sales theorieën en onze jarenlange ervaring in sales trainingen. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is hoog, we meten ook de consistentie van de antwoorden door middel van controlevragen en de tijd die nodig is voor het invullen. We kunnen je antwoorden vergelijken met een benchmark voor verschillende Sales rollen (als je dat wilt). Voor Sales Managers hebben we een speciale versie van het assessment, waar ook specifieke management vaardigheden in worden meegenomen zoals coaching en recruitment skills.
Voor de directie rapporteren we met een TeamViewer de prioriteiten op team en organisatorisch niveau. Door het uitvoeren van meerdere metingen wordt jaarlijks de progressie gemeten en gerapporteerd.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Het rapport is aan te passen en te customisen (bijvoorbeeld Logo) De gebruiker blijft ten alle tijden eigenaar van de data. (AVG) De TeamViewer is de aggregatie van de verschillende individuele paspoorten of team of afdelingsniveau. Dat wordt d.m.v. stoplichten en data in xls gepresenteerd.
Rol AI:
Er lopen 2 experimenten met AI maar die zijn nog niet live.
 Documentatie software:
Onbekend.
Software fase (SDLC):
Operationeel.
Nieuwe profielen op roadmap: MarketingStep (met NIMA) en SalesStep Starter (voor mensen zonder sales ervaring)
Gebruiksvriendelijke portal, met gebruikers instructies, E-Learning videos in verschillende talen en uitgebreid help centrum
Evolutie fase:
De software  en de systemen zijn ontwikkeld en operationeel. Jaarlijks zijn er software updates en validatietesten.
Directe link naar het paspoort:
https://www.salesstep.com/start-now-2/

Er zijn 2 extra toestemmingen vereist voordat het rapport gedeeld kan en mag worden (AVG) met de manager/HR en de facilitator (gecertificeerd)
Toevoeging:
Krijg je na je feedback gesprek via een link naar je eigen user account. De partner, krijgt een melding via email wanneer de vragenlijst is ingevuld. Wij raden aan niet direct de resultaten beschikbaar te stellen, maar om dat tijdens een feedback gesprek te doen.
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
A.           Sales Drives
B.           Drijfveren (Motivatie profiel)
C.           Sales Attitudes
D.         Sales  Vaardigheden
E.            Ontwikkeling & acceleratie
F.            Validatie & consistentie
G.           Progressie (Progress rapportages na 9 maanden jaarlijks)
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Online vragenlijsten en rapportages
Validatie adv o.a. Norm groepen.
Methoden:
Psychometrische en vaardigheidstests
Geen goed of slecht of eind oordeel.
Beoordeling en conclusie moet altijd door een gecertificeerde facilitator gebeuren
Semi-ipsatieve uitgebreide vragenlijst naar gedragingen en situaties. Aan de hand van meer dan 250-300 antwoorden per deelnemer worden scores toegekend aan +- 20+ competenties en skills. Afhankelijk van het profiel worden de scores op de competenties verschillend gewogen (hunter-farmer).
Standaardisatie
Gebruik Skills taal:
Onbekend.
Gebruik open standaarden:
Onbekend.
Broncode software: 
Onbekend.
Overbruggen contexten:
Onbekend.
Graadmeter:
Verschillende sales theorieën.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Betrouwbaarheid door metingen.
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid (We meten de consistentie, de tijd en het aantal pitstops) Daarnaast doen we ieder jaar validatietesten om de betrouwbaarheid nog verder te verbeteren. (Gauss-curve R-factor).
Soorten skills:
Harde en zachte vaardigheden
•             Drives (Mindset)
•             Drijfveren (motivatieprofiel – lymbisch)
•             Attitudes (cognitief)
•             Overtuigingen (NLP)
•             Vaardigheden (Hard)
o             Afhankelijk van het profiel 7 – 10 verschillende harde skills zoals bv onderhandelen of het managen van de resultaten.
•             Ontwikkeling (potentieel & ambitie)
•             Validatie en consistentie
•             Progressie: Jaarlijkse voortgangsrapportage
Aandacht voor informeel leren:
Informeel leren meten en inzicht bieden.
Zelfbewustzijn is de belangrijkste voorwaarde voor je eigen ontwikkeling.
Aandacht voor EVC:
Behoefte aan inzicht in EVC.
Partners volgen een certificerings & trainings proces. Onderdeel is een licentieovereenkomst met een data verwerkings overeenkomst. 100% conform AVG regelgeving.
Voorwaarden
Kosten individu:
150 euro voor sales progress profielen 58 voor Sales kandidaten. Voor organisaties volume kortingsregeling.
Training & certification 995 euro pp
Dit is recommended End-User pricing: (kan aangepast worden).
Kosten Organisatie:
Partner pricing (gecertificeerd)
Certificering van partners of end-users: 995 euro pp -> hier moeten we ng naar kijken hoe we dat kunnen faciliteren.
Per paspoort (profile) tussen 29-87 euro (inkoop).
Jaarlijkse licentie 500 euro.
Privacy en rechten:
Opslag in versleutelde decentrale opslag.
Opslag data (centrale beveiligde opslag in NL)
100% AVG compliant.
Eigendom van het paspoort:
Blijft eigendom van individu
Toelichting: gebruiker is eigendom van zijn info.
Monitoring of evaluatie:
Progressierapportage en ontwikkeling
Partners krijgen een eigen portal op my.salesstep.com.
Kritische succesvoorwaarden:
Samenwerking met partners
Plus
a.            Neem een uur rustig de tijd en laat je niet afleiden
b.            Doe de vragenlijst niet op je mobiel
c.            Beantwoordt de vragenlijst in één keer
d.            Communiceer goed vooraf wat het doel is (WHY)
Begeleiding door professionals:
Alleen gecertificeerden.
Draagvlak:
Herkenbaarheid zeer hoog <1% rejects.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 16-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over SalesStep neemt u contact op met SalesStep via www.salesstep.com en/of de hierboven genoemde contactpersoon.