Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Skilld

 
www.skilld.nl
Omschrijving aanbieder in één regel: Skilld ondersteunt mkb-bedrijven en werkzoekers om op een laagdrempelige manier “Skills te leren praten” en daarmee breder naar de arbeidsmarkt te kijken.
Omschrijving aanbieder langer: Skills is een Nederlandse startup en maakt onderdeel uit de Etil research group.
We bieden (mkb-)bedrijven laagdrempelige en betaalbare tooling waarmee we ze ondersteunen om op een dynamische manier talent te werven, ontwikkelen en behouden. Voor werkzoekers biedt Skilld de mogelijkheid om een Skilld paspoort aan te maken: een dynamische weergave van iemands unieke skills, interesses en talenten. Het skilld paspoort vormt de sleutel tot het persoonlijke succes in de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.  
Soort aanbieder: Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt
Contactpersoon:
Jeroen Meuwissen
j.meuwissen@skilld.nl
Over de doelgroep
Type doelgroep: Persoonlijke ontwikkeling, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement
Voor wie:
Organisatie: tooling gericht op werving en selecteren en behoud en ontwikkelen.  
Individuen: inzicht in persoonlijke arbeidsmarkt, zowel voor werkzame als niet werkzame individuen.
Status: Reguliere arbeidsmarkt
Sector: Alle
Regio: Landelijk en regionaal
Rol werkgevers: Werkgevers, regio’s of sectoren zijn onze opdrachtgevers, zij schaffen de Skilld-tool aan voor hun externe en interne talenten.  
Rol sectoren: Werkgevers, regio’s of sectoren zijn onze opdrachtgevers, zij schaffen de Skilld-tool aan voor hun externe en interne talenten.  
Rol individu: Gratis omgeving voor het individu.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort: Skilld paspoort
Doel van het paspoort: Vindt de baan die echt bij jouw past en kijk op een andere bredere manier naar de arbeidsmarkt.  
Kerndoel: Bewustwording, Objectivering, matching. Validering door zelfbeoordeling en reviews/feedback.
Doelstelling in termen
Zie hieronder
Categorie 1: Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2: Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3: Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4: Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer: Skilld helpt iemand de baan te vinden die écht bij ze past door inzicht te geven in wat je kan, wie je bent, wat jou drijft, en in welke organisatiecultuur je jezelf het beste tot je recht ziet komen. Het Skilld paspoort opent de deur naar iemands eigen persoonlijke arbeidsmarkt en laat individuen  groeimogelijkheden ontdekken die hun ontwikkeling en verandering ondersteunt.
Ontwerp en vorm van het paspoort: Skilld is een SAAS-oplossing.   Individuen kunnen op een laagdrempelige manier inzicht krijgen (en geven) in hun skills. De flow van het aanmaken van een Skilld paspoort start met het een analyse van de skills in een cv (inzet AI). Vervolgens biedt de tool suggesties voor skills waarover iemand mogelijk ook nog beschikt. Deze suggesties zijn gebaseerd op de skills die aannemelijk en relevant zijn gezien iemands werkervaring en gevolgde opleidingen(en). In de laatste fase van het samenstellen van het skillsprofiel beoordeelt de kandidaat zelf zijn skills op een vijfpuntschaal. Na het aanmaken van hun Skilld paspoort kunnen ze deze verder verrijken door enkele vragenlijsten op het gebied van interesses, evp-drivers en organisatiecultuur in te vullen.
Rol AI: De flow van het aanmaken van een Skilld paspoort start met het een analyse van de skills in een cv (inzet AI).
Documentatie software: volgt.
Software fase (SDLC): Werkgevers: onderhoudsfase.   Individuen: deployment- / onderhoudsfase. Momenteel kunnen individuen alleen nog hun Skilld papsoort aanmaken. Het zoeken naar beroepen vanuit hun Skilld paspoort wordt binnenkort uitgeleverd.
Evolutie fase: continu proces feedback ophalen en verwerken.
Directe link naar het paspoort: https://skilld.nl/werkzoekers
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen: Professionele skills IT skills Soft skills Taken Talen Opleidingen Werkervaring   Coming soon Interesses Evp-drivers Cultuurwensen Skills op basis van hobby’s / persoonlijke ervaringen
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces: Skilld paspoort genereren, account aanmaken, matchen op basis van skills naar beroepen, indien gewenst Skilld paspoort aanpassen en optie tot delen/solliciteren met Skilld paspoort.
Methoden: Zelfrapportage Data rechtstreeks uit profielen gehaald via AI.
Standaardisatie
Zie hieronder
Gebruik skills taal: ESCO, CompetentNL, Textkernel Eigen taalmodel met synoniemen richting ESCO, CompetentNL, Textkernel.   Toelichting: Skilld heeft net als de 6 pilots toegang gekregen om CompetentNL te testen als winnaar van de challenge Skillsbased personeel werven in het MKB, uitgezet door het Ministerie van SZW.
Gebruik open standaarden: volgt.
Broncode software: volgt.
Overbruggen contexten: volgt.
Graadmeter: Geen specifieke focus. In principe koppeling aan alle bekende standaarden (beroepsstandaarden)
Selectieve informatie, betrouwbare informatie: Rijke en gedetailleerde informatie.
Soorten skills: Zowel harde als zachte skills.
Aandacht voor informeel leren: Beide zowel informeel als non-formeel leren.
Aandacht voor EVC: Geen formele EVC-validatie.
Voorwaarden
Kosten individu: Gratis, zonder voorwaarden en/of verplichtingen kandidaat. Individu is in control met wie hij/zij het Skilld paspoort deelt.
Kosten organisatie: volgt.
Privacy en rechten: Skilld, beschikt als onderdeel van de Etil research group, over ISO 9001 en ISO 27001.
Eigendom van het paspoort: Individuen behouden altijd het eigendom over eigen data en kunnen die ook beheren en verwijderen. Het Skilld paspoort is overdraagbaar naar andere omgevingen binnen Skilld en daarnaast ook buiten Skilld te delen.
Monitoring of evaluatie: Nog niet, technisch hebben we het wel zo ingericht dat op termijn onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens mogelijk is.
Kritische succesvoorwaarden: Bedrijven: we zien de Skilld tool niet enkel als de oplossing maar beschouwen het vooral als een andere manier van werken, een verandering. Een goede ondersteuning in de vorm van advies en training bij de inzet van onze tool is daarbij randvoorwaardelijk voor succes.
Begeleiding door professionals: Nee, wel mogelijk.
Draagvlak: Skilld is ontstaan uit het een gewonnen challenge van het Startup in Residence Intergov innovatieprogramma, uitgezet door het Ministerie van SZW, waarin overheden samenwerken met startups. Binnen deze challenge heeft Skilld 6 maanden samengewerkt met het Ministerie van SZW.
NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 14-03-2024. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Skilld neemt u contact op met Skilld via www.skilld.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.