Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Skillz-Up

www.skillz-up.com
Omschrijving aanbieder in één regel:
Wat je bent kun je leren, wie je bent kun je ontwikkelen/
Omschrijving aanbieder langer:
Skillz-Up vindt het belangrijk dat de nadruk bij persoonlijke ontwikkeling meer ligt op wie je bent dan op wat je bent. De skillz-scan maakt inzichtelijk waar jij energie van krijgt en wij testen jouw medewerkers op competentieniveau. Onze Skillz Scan Lite brengt de voorkeursrollen in kaart. Deze voorkeurrol geeft aan welke rollen je goed passen en dus energie geven. De competentiemeting brengt de onderliggende competenties in beeld. Doe je waar je energie van krijgt. Op basis van de uitkomsten kun je gebruik maken van via AI gegenereerde gepersonaliseerde ontwikkel- en loopbaantips.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt & onderwijs (publiek en privaat)/
Contactpersoon:
Michiel van der Vlist. Founder en directeur. info@skillz-up.com
Over de doelgroep 
Type dienstverlening:
Persoonlijke ontwikkeling
Integratie arbeidsmarkt
Talent management  
Type doelgroep (individueel of organisatie; werkzaam of niet-werkzaam):
Individu én organisatie
Werkzaam en niet-werkzaam (student, werklozen)
Status (regulier of óók specifieke doelgroepen):
Reguliere arbeidsmarkt heeft focus. Maar we sluiten niemand uit.
Sector:
Alle sectoren. Vooral Corporate, zorg, overheid, financieel en vooral hbo/wo.
Regio:
Landelijk (NL en EN beschikbaar)/
Rol werkgevers:
Werkgevers starten met eigen recruitmentvraagstuk en zoeken in gesprek(ken) met SkillzUp daarvoor een passende oplossing. Afpellen van de skills eisen in de werving.
Rol sectoren:
Geen specifieke rol/
Rol individu:
Vullen Skillz Scan in, matchen met eisen die werkgever stelt
Over het paspoort
Naam paspoort:
Skillz Scan Lite – Uniek inzicht in voorkeursstijlen individu om passende rollen te identificeren, talenten te ontdekken en bezetting, betrokkenheid en productiviteit te optimaliseren.
Skillz Scan Pro – Verdieping op 32 onderliggende competenties in kaart, waardoor gerichte ontwikkelplannen kunnen worden gemaakt. Groei individu stimuleren.  
Procesbeschrijving:
Kerndoelen (bewustwording, objectivering, validering, matching):
Bewustwording (wat kan ik en wat wil ik)
Objectivering (klopt het en wat vinden anderen)
Validering (in dialoog met leidinggevende en/of opleider)

Toelichting:  
De scan is allereerst de basis voor het goede gesprek, geen een assessments die je achteraf doet. Naast inzicht helpen de software in persoonlijke ontwikkeling.
Doelen platform (vier categorieën):

Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.

Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan.

Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten.

Categorie 4:
Niet van toepassing.


Toelichting:
De Skillz Scan maakt inzichtelijk waar je energie van krijgt zodat je je ideale loopbaan vindt.
Omschrijving paspoort:
Omdat mensen het beste uit zichzelf willen halen, creëren wij de omgeving waarin je kunt groeien. Wij streven naar verbinding, zodat zij zich kunnen verbinden met wie ze zijn en wat ze het liefste doen.
1. Skillz scan Lite – voorkeursrollen Biedt een uniek inzicht in de voorkeurstijlen van individuen, waardoor je energiegevende en energieverslindende rollen kunt identificeren. Ontdek de natuurlijke talenten van je teamleden en optimaliseer de bezetting om hun betrokkenheid en productiviteit te vergroten.
2. Skillz scan Pro – verdieping Daarnaast brengt de Skillz Scan Pro 32 onderliggende competenties in kaart, waardoor je gerichte ontwikkelingsplannen kunt maken. Met deze persoonlijke aanpak kun je de groei van individuen echt stimuleren.
Ontwerp en vorm:
Online webomgeving (géén app), wel beschikbaar op mobiel, Ipad en desktop
Rol AI:
ChatGPT gebruikt bij doen van loopbaansuggesties. AI volop in ontwikkeling.
Documentatie software:
Eigen software gedocumenteerd op hoofdlijnen. Beschrijving beschikbaar. IP ligt bij SkillzUp, gebouwd door software leverancier.  
Software fase (welke fase van software ontwikkeling zit skillsplatform – SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase:
Meer gebruik van AI  
Directe link naar het paspoort:
https://skillz-up.com/skillz-up-contact/
Over het paspoort inhoudelijk 
Hoofdonderdelen:
Profielcreatie door analyse 8 voorkeursstijlen en 32 competenties. Matching op voorkeurstijlen en competenties.Loopbaansuggesties.
Proces van het paspoort / fasen:
Account aanmaken.
Skillz Scans geven dan op basis van 8 voorkeursstijlen en 32 competenties profiel.
Uitkomsten direct zichtbaar.
Profiel is dan basis voor matches en loopbaansuggesties (AI)
Follow up is vooral gesprek
Methoden (zelfrapportage, psychometrische tests, data-import):
Zelfrapportage
Skillz Scans (Quinn’s concurrerende waardemodel voor diepgaande analyse voorkeursstijlen)
Standaardisatie:
zie onder
Skills taal:
32 competenties in eigen skills taal Wel koppeling aan ESCO skills framework met behulp van AI
Open standaarden: Onbekend
Broncode software:
Gebruik 100% open API, dus koppeling met allerlei bestaande systemen die op diezelfde standaard gebruiken (open API).
Overbruggen contexten:
Door gebruik ESCO kunnen contexten worden overbrugd.
Graadmeter/beroepsstandaarden:
Onbekend
Informatie:
Selectieve informatie en betrouwbaar, Rijk en gedetailleerd, Feitelijk en objectief (op voorkeursstijlen)
Soorten skills:
Harde en zachte vaardigheden
Aandacht voor informeel leren:
Ontwikkeltips via AI. Hoe dan geleerd wordt is aan de gebruiker.  
Aandacht voor EVC:
Nee
Randvoorwaarden (kosten, privacy, monitoring/evaluatie, begeleiding, succesfactoren) 
Kosten individu:
Gratis (voor studenten).
Kosten Organisatie(s):
Betaalt vanaf 5 euro per medewerker
Privacy en rechten:
20210426-Privacystatement-Skillz-Up-Professionals-BV-v.1.1.pdf
Eigendom van het paspoort:
Gebruiker is eigenaar van diens eigen gegevens. Data is meeneembaar/overdraagbaar.
Monitoring of evaluatie:
Geen
Kritische succesvoorwaarden:
Samen bouwen aan een cultuur van continu leren en ontwikkelen
Begeleiding door professionals (ja/nee, hoe?):
Ja. Implementatie en begeleiding is een service die we faciliteren. Van workshops voor teams tot incompany opleiden.
Draagvlak:
Zo’n 2000 scans afgenomen. Per 1-11-2023.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 1-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over Skillz-Up neemt u contact op met Skillz-Up via www.skillz-up.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.