Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Skillzilla

www.skillzilla.nl
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Ontketen het potentieel met een skills gerichte aanpak.
Omschrijving aanbieder langer:
Skillzilla helpt jou het volledige potentieel van je organisatie te benutten en razendsnel te reageren op veranderingen. Zeg vaarwel tegen giswerk en hallo tegen datagedreven beslissingen die leiden tot succes.
De slimme Skillzilla software scant, analyseert en geeft inzicht. Welke skills heb jij in huis?

De slimme Skillzilla-software scant, analyseert en geeft inzicht. Onze HR-coach verzorgt de implementatie en ondersteuning. In 3 stappen helpt Skillzilla je om binnen 1 maand skills-gericht te werken als organisatie, en nu het talent van de toekomst te ontwikkelen. Stap 1: Onze HR-coach brengt jouw functies in kaart, en vertaald dit in skills gebaseerde profielen. Stap 2: Elke medewerker maakt of krijgt een skillpaspoort en de leidinggevende controleert dit. Stap 3: Skillzilla geeft je vervolgens allerlei inzichten.

Benieuwd of een sollicitant de vaardigheden heeft die jij zoekt? Skillzilla geeft jou inzicht en vertrouwen. Is een collega ziek die een belangrijke taak moet uitvoeren? Met Skillzilla weet je wie de skills heeft om de taak over te nemen. Hoe ziet jouw organisatie er over drie jaar uit? Skillzilla helpt je keuzes te maken bij de vaardigheden die jij belangrijk vindt. Halen jouw medewerkers het beste uit zichzelf? Skillzilla helpt om te binden en boeien. Je benut talenten, verstevigt het zelfvertrouwen en maakt ontwikkeling persoonlijk en transparant voor iedereen.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt en onderwijs, zowel publiek als privaat.
B2B.
Contactpersoon:
Carmen Hoving
hello@skillzilla.nl
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement.
Voor wie:
Organisaties
(binnen organisaties worden scans op individueel niveau afgenomen)
Werkzaam.
Status:
Regulier, geen specifieke aandacht voor groepen met indicatie.
Sector:
Alle sectoren.
Regio:
Landelijk.
Rol werkgevers:
Werkgever koopt in, faciliteert en geeft aan wat hij/zij verwacht in een functie.
Rol sectoren:
Geen rol.
Rol individu:
Maakt paspoort waar uiteindelijk match met functie(s) uitkomt. Daarna gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Skills paspoort.
Doel van het paspoort:
In kaart brengen (van potentie), waarderen en belonen, en continue groei en ontwikkeling stimuleren van werknemers en werkzoekenden op basis van vaardigheden, in plaats van enkel ervaring en opleiding.
Kerndoel:
Bewustwording (skills in beeld), objectivering, matching (vervanging, loopbaanadvies), stimuleren ontwikkeling.
Doelstelling in termen
zie onder
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, geïndivualiseerd opleidingsplan.
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten.
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep.
Omschrijving paspoort langer:
In kaart brengen (van potentie), waarderen en belonen van werknemers en werkzoekenden op basis van hun vaardigheden, in plaats van enkel werkervaring en opleiding. Vervolgens cultuur creëren van continue groei en ontwikkeling, waarin werknemers en werkzoekenden worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun potentieel ten volle te benutten.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
De software is een SAAS-platform (toegankelijk via een smartphone/tablet app en een webapplicatie), intuïtief en daarmee gebruiksvriendelijk voor ieder denk- en werkniveau.
Rol AI:
Geen rol.
Documentatie software:
De interface van de software is overzichtelijk en ‘eenvoudig’ waardoor gemakkelijk te werken valt met Skillzilla. Onze bijgeleverde HR coach demonstreert tevens ook hoe het platform werkt.
Software fase (SDLC):
Evaluatie & Onderhoud.
Evolutie fase:
Ontwikkeling op basis van klantbehoefte.
Directe link naar het paspoort:
https://app.skillzilla.nl/
voor organisaties die klant zijn.
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Skills paspoort
– Huidige Werkervaring,
– Eerdere Werkervaring,
– Eerdere Opleidingen,
– Interesses, Passies, Hobby’s,
– Karaktertesten,
Matching
– Groeipaden,
Ontwikkeling
– Skill gebaseerde groeidoelen
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Voorbereiding (uitnodiging via mail)
Identificatie en documentatie (invullen skillpaspoort en tests, persoonlijkheid, weerbaarheid, groepsrollen etc.)
Validering (in gesprek met en beoordeling door leidinggevende)
Follow-up (actief aan de slag met resultatenconcrete (leer)doelen)
Retentie-cyclus: identificatie en documentatie (wijzigingen in skillpaspoort doorvoeren),Validering, Follow-up, etc.
Methoden:
Zelfrapportage, psychometrische testen, karaktertesten.

Toevoeging: van medewerker/kandidaat wordt geen data rechtstreek uit profielen gehaald. Om tot de blauwdruk te komen van een functie worden functieomschrijvingen en vacatures aangehouden, en i.o.m. HR vertaald naar skillsgebaseerde profielen.
Standaardisatie:
zie onder
Gebruik Skills taal:
ESCO skills taal,tevens gebruik CREBO en CROHO.
 
Skillzilla is op een wijze ontwikkeld waarmee diversie taxonomieën kunnen worden toegepast, zoals Bedrijfseigen terminologie als ook later CompetentNL. De verschillende taxonomieën worden uiteindelijk genormaliseerd middels ESCO tussen organisaties voor bredere matching.
Gebruik open standaarden:
Afhankelijk van klantbehoeften.
Broncode software:
Gesloten (geen open source).
geen IP geregistreerd.
Overbruggen contexten:
Gebruik ESCO faciliteert overbruggen contexten.
Graadmeter:
In te richten op basis van klantbehoefte.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijk en objectief vanuit functieprofielen. Rijke, gedetailleerde informatie vanuit zelfrapportages. Geobjectiveerd door validatie leidinggevende en/of trainers.

De medewerker/kandidaat maakt een zelfrapportage t.a.v. de functie, en vult deze informatie aan met eerdere ervaringen (werk, interesses, opleidingen) en enkele wetenschappelijke karaktertesten (Big Five, Weerbaarheid en Groepsrollentest). De leidinggevende of trainer valideert vervolgens deze zelfrapportage, en geeft terug waar de medewerker zich overschat of onderschat.
Soorten skills:
Harde en zachte skills.
Toelichting: vullen de ESCO-standaard aan met karaktertesten om aanvullend de zachte vaardigheden objectiever in beeld te brengen.
Aandacht voor informeel leren:
Ja, doormiddel van interesses, hobby’s en passies. Tevens mogelijk om skills op een hoger niveau te beoordelen en de motivatie m.b.t. informeel leren af te stemmen met leidinggevende.
Aandacht voor EVC:
Ja, bijdrage aan opbouwen dossier, maar niet formeel in de zin dat er een EVC certificaat wordt geleverd.
Voorwaarden
Kosten individu:
Medewerker gratis.
Kosten Organisatie:
Organisatie betaalt.
Privacy en rechten:
Skillpaspoorten zijn niet openbaar, alleen toegankelijk voor gemachtigde gebruikers binnen organisaties.
Versleutelde dataopslag, GDPR-compliant,

Toelichting:
Skillpaspoorten zijn niet openbaar in te zien door derden. De skillpaspoorten zijn alleen toegankelijk voor de desbetreffende organisatie, waarbij ook wordt gekeken of de gebruiker van de organisatie gemachtigd is om deze informatie van medewerkers in te zien. Dit gebeurt op basis van type gebruiker (bijv. HR, leidinggevende, medewerker) en plaats in de organisatiehiërarchie.
Eigendom van het paspoort:
Organisaties bezitten skillpaspoorten en dus ook de data. In de toekomst kan de medewerker het skills paspoort exporteren en meenemen.
Monitoring of evaluatie:
Succesverhalen zijn nog niet openbaar gepubliceerd, verscheidene HR-directeuren beschikbaar als referent om waarde en succes inzichtelijk te maken.

Skillzilla blijft betrokken
Binnen 1 maand starten en waarde bewijzen, vervolgens Skillzilla verder uitrollen.
Skillzilla blijft continu betrokken.
Kritische succesvoorwaarden:
Aansluiting bij skillsgerichte aanpak bij HR-strategie,
Capaciteit HR beschikbaar om implementatie te verankeren,

Doorvoeren bedrijfsterminologie in applicatie t.b.v. herkenning,
Snel waarde leveren aan organisatie,
Toegankelijkheid tools (taal, computers beschikbaar, tijd),
Capaciteit in operatie om met nieuw systeem aan de slag te gaan.
Begeleiding door professionals:
Implementatie klant wordt ontzorgt en ondersteunt door Skillzilla’s eigen HR coach/implementatie consultant.
Draagvlak:
Enkele grote klanten, zoals o.a. Timing Uitzendteam, Bolletje B.V. en Van Merksteijn International.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 27-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over SkillZilla neemt u contact op met SkillZilla via www.skillzilla.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.