Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Talent Share (Fibonacci Network)

www.talentshare.nl    
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
The Happy Workforce
Omschrijving aanbieder langer:
Focus op het leuker maken van werk voor werknemers door talentbenutting en interne mobiliteit.
Want als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken.   Wij kijken naar taken waar je energie van krijgt, taken die energie kosten halen we bij je weg. Dus niet vanuit de functie, maar vanuit de taak werken. Veel talent wordt tijdens werkzaamheden niet benut. Zorgen dat medewerkers binnen de organisatie op hun talent worden ingezet. Welke koers kunnen ze bewandelen om terecht te komen waar ze terecht willen komen?   Als je wijzigt van rol kun je je skills gap zien, hoe je kunt ontwikkelen Interne mobiliteit – solliciteer intern Interne flexibiliteit – rol blijf je vervullen + andere projecten Beginpunt is talenten in beeld brengen, beter inzetten, job carving Mensen beter inzetten, beter en efficiënter inzetten.    
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt (vooral voor organisaties) & onderwijs (koppeling tussen leerlingen/studenten en bedrijven).
Contactpersoon:
Mark van der Lippe
mark@talentshare.nl
Over de doelgroep 
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, talentmanagement, integratie arbeidsmarkt
Voor wie:
Organisaties (primair)
Werkzaam en niet werkzaam.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt (vooral voor grotere organisaties)
Sector:
Alle sectoren (met speciale aandacht voor de automotive branche)
Regio:
Landelijk
Rol werkgevers:
Aangeven wat ze zoeken
Uitnodigen mensen profiel aanmaken Functiehuis erin zetten met competenties, vaardigheden, specialiteiten
uitgangspunt is de 4500 functies die al in het platform staan.
Rol sectoren: 
Onbekend
Rol individu: 
Invullen, beheren en ontwikkelen talentenprofiel.
Over het paspoort algemeen 
Naam paspoort:
Talentenprofiel
Doel van het paspoort:
Creëer je eigen podium om jouw talenten zichtbaar te maken.
Kerndoel:
Bewustwording, Objectivering, Validering, Matching
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2: 
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3: 
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4: 
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Anoniem matchingssysteem voor projecten, vacatures, en carrièremogelijkheden binnen de organisatie.   In jouw dashboard zie jij continu welke interne mogelijkheden er voor jou zijn. En met een druk op de knop maak jij jouw interesse zichtbaar. In eerste instantie nog anoniem. Maar zodra de interesse wederzijds is, kan jij jezelf bekend maken. Of het nu gaat om tijdelijke projecten, onderzoeken of opdrachten? Of dat het gaat om vacatures op de korte of interne carrièremogelijkheden op de lange termijn. Alles is zichtbaar in je persoonlijke dashboard. En de mogelijkheid accepteren of weigeren, doe je met één druk op de knop.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Online dashboard voor gebruikers.
Rol AI: 
Gebruik voor matching op skills.
Documentatie software
Software fase:
Gebruiksfase  
Toelichting: maar altijd in ontwikkeling op basis van klantbehoeften (vraaggestuurd).
Evolutie fase:Onbekend
Directe link naar het paspoort:
https://www.talentshare.nl/talenten
Over het paspoort inhoudelijk 
Hoofdonderdelen:
Voorbereiding, identificatie, documentatie, assessment, certificering, follow-up
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Zelfrapportage, psychometrische tests, matching, ESCO framework, eigen framework
Methoden: 
AI-matching op basis van skills.
Standaardisatie
Gebruik Skills taal:

ESCO: Iets genuanceerder gemaakt, wat elementen weggehaald, er is een eigen vereenvoudigde versie van gemaakt.

Ook is er te matchen op frameworks die niet met ESCO te maken hebben. Er is ook een eigen framework: ECF. Niet gelinkt aan ESCO. Momenteel zijn we bezig met bedrijven om een functiehuis te bouwen  

Raamwerk via RASCI model: Responsible, Accountable, Supportive, Consultive, Informant.
Gebruik open standaarden:
Ja
Broncode software:
Broncode niet beschikbaar
Geen open source
Overburggen contexten:
Onbekend
Graadmeter:
Onbekend.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie: 
Onbekend
Soorten skills:
Harde en zachte skills.
Aandacht voor informeel leren:
Ja.

Toelichting:
Onderzoek gaande; aan het uitzoeken of dit in te zetten is. Hoe kun je aan competenties waarden toekennen op basis van grootte bedrijf, hoe lang je een rol hebt etc.
Aandacht voor EVC:
Onbekend
Voorwaarden 
Kosten individu:
Onbekend
Kosten Organisatie: 
Ja.
Privacy en rechten:
Met een druk op de knop maak jij jouw interesse zichtbaar. In eerste instantie nog anoniem. Maar zodra de interesse wederzijds is, kan jij jezelf bekend maken.
Eigendom van het paspoort:
Ligt bij de gebruiker.
Monitoring of evaluatie:
Er is een Whitepaper uitgebracht. Opvraagbaar bij TalentShare.
Kritische succesvoorwaarden:
Niet specifiek vermeld.
Begeleiding door professionals:
Niet specifiek vermeld.
Draagvlak:
Niet specifiek vermeld.