Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Assessio Bloom

Assessio Bloom – De mens centraal
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Assessio Bloom combineert psychologie en technologie om mensen centraal te stellen op de arbeidsmarkt.
Omschrijving aanbieder langer:
Assessio Bloom is expert in online assessments: we combineren Psychologie en Technologie. We leveren een SAAS platform, met bewezen programma’s voor Recruitment, Talent Development en Mobiliteit.

Onze oplossingen stimuleren diversiteit en inclusie en zetten mensen centraal in organisaties en de arbeidsmarkt. Onze missie is zero talent waste. Wij zorgen dat organisaties de beste match kunnen maken tussen het werk en de talenten en ambities van medewerkers. 

Assessio Bloom is onderdeel van de Assessio Group en gevestigd in Amsterdam.
Soort aanbieder:
SAAS-leverancier die via organisaties, arbeidsmarktregio’s en (sectorale) koepels platforms levert waarmee mensen zicht krijgen op hun profiel (skills, talenten, drijfveren) om daarmee te matchen met mogelijkheden binnen de organisatie of bredere arbeidsmarkt.
Contactpersoon:  
Jaap Jan van Assen
JaapJan.vanAssen@assessio.com
 Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement
Voor wie:
Individuen, (altijd via organisaties, regio’s of koepels). Zowel werkzaam als niet werkzaam.
Status:
Primair reguliere arbeidsmarkt
Sector:
Alle
Regio:
Landelijk
Rol werkgevers:
Werkgevers of sectoren zijn onze opdrachtgevers, zij schaffen het platform aan voor hun clienten/werknemers.
Rol sectoren:
zie boven
Rol individu:
zie boven
 Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
….
Doel van het paspoort:
Mensen zicht geven op hun profiel (skills, talenten, drijfveren) om daarmee te matchen met mogelijkheden binnen de organisatie of bredere arbeidsmarkt.
Kerndoel:
Bewustwording en matching
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen.
Categorie 2:
Geen
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten
Categorie 4:
Ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
Het Skillspaspoort van Assessio Bloom geeft mensen zicht op hun profiel (skills, talenten, drijfveren) om daarmee te matchen met mogelijkheden binnen de organisatie of bredere arbeidsmarkt. Het paspoort matcht met vacatures, beroepen en bijbehorende opleidinge..Tevens vormt het de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan, waarvan de vorderingen ook in het portal kunnen worden bijgehouden. Mensen kunnen zich vanuit hun Skillspaspoort plaatsen in een talentpool, waarmee mensen op basis van hun skills, talentenm drijfveren en CV-kenmerken gematcht kunnen worden. Tenslotte biedt het platform analytics-functionaliteit vanuit alle opgebouwde skillsdata of kan er middels API worden gekoppeld met een breder HR-datalake.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Het profiel (paspoort) staat centraal, dat kan handmatig worden gevuld, maar ook middels CV-parsing of API-verbindingen met andere bronsystemen. Het kan worden verreikt met behulp van gevailideerde assessmenttools en een skills verkenner die is gebaseerd op de O*NET taxonomie. Tevens zijn er integraties met een vijftal andere taxonomieen, waaronder ESCO. Nieuwe taxonomieen als Competent NL kunnen relatief eenvoudig worden geintegreerd. Vanuit het paspoort kunnen medewerkers een ontwikkelplan maken en de vorderingen bijhouden. Vanuit het profiel kan (skills-based) worden gezocht naar passende vacatures, beroepen en bijbehorende opleidingen. Tevens kan men zich plaatsen in de talentverkenner, die skillsbased matching op alle skillspaspoorten biedt. Bij de onwikkeling van de matchingsalgoritmes is AI, Semantische en Graph-technologie toegepast.

Er is uitgebreide documentatie beschikbaar. Het skillspaspoort is voorbereid op overdraagbaarheid. Zo zijn wij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NTA2035 standaard. Wanneer er zich een nieuwe marktstandaard opdient, sluiten wij hier graag op aanb.
 Rol AI:
Onbekend
 Documentatie software
Software fase (SDLC):
Onderhoud / doorontwikkeling.
 Evolutie fase:
Onbekend.
Directe link naar het paspoort:
Op aanvraag
 Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen
Zie onderdeel paspoort hierboven.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Onbekend.
Methoden:
Zelfrapportage, pscyhometrische en vaardigheidstests. Data wordt rechtstreeks uit vacatures gehaald.
Standaardisatie
Gebruik Skills taal:
O*NET, ESCO, ISCO, Textkernel, MBO BKS.
Gebruik open standaarden:
Voorbereid op open uitwisselstandaarden (voorheen NTA 2035).
 Broncode software:
Broncode is eigen IP.
Overbruggen contexten:
Onbekend.
Graadmeter:
Onbekend.
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Zeer geloofwaardig en betrouwbaar,
Soorten skills:
Combinatie van Hard en soft skills.
Aandacht voor informeel leren:
Nee
Aandacht voor EVC:
Nee
Kosten individu:
Geen.
Kosten organisatie:
Afkooplicentie door organisatie obv grootte organisatie of doelgroep.
Privacy en rechten :
Centrale opslag
Eigendom van het paspoort:
Data is van individu, waarbij de organisatie verwerkervernatwoordelijke is, eelloo is verwerker. Licentie voor de portal wordt door de organisatie aangeschaft
Monitoring of evaluatie:
Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, door eigen medewerkers en ook TNO.
Kritische succesvoorwaarden:
https://eelloo.nl/e-book-het-skillspaspoort/
Begeleiding door professionals:
Verschilt per doelgroep, maar draagt over het algemeen zeker bij een positieve implementatie
Draagvlak:
Geen informatie over beschikbaar

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 7-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over Eelloo neemt u contact op met Eelloo via www.eelloo.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.