Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Leeswijzer

Over de aanbieder
Naam aanbieder
Algemene website
Omschrijving aanbieder in één regel
Omschrijving aanbieder langer
Soort aanbieder
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt (werk(loos)àwerk, coaching/bemiddeling) Informatie- en begeleidingsdiensten onderwijs (school àwerkàschool, opleiding, training)
Publiek, privaat, PPS
Contactpersoon of contactadres
Over de doelgroep
Type Doelgroep Persoonlijke ontwikkeling, vooruitgang onderwijs, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement
Voor wie (omschrijven): Individueel vs. organisatie Werkzaam vs. niet werkzaam
Status: Indicatie vs. reguliere arbeidsmarkt
Sector: Alle vs. Noem de specifieke sector
Regio: Landelijk vs. regio
Rol werkgevers of sectoren of individu
Over het paspoort algemeen
* Naam paspoort *
Doel van het paspoort volgens de aanbieder in één regel
Kerndoel
Bewustwording / Objectivering / Validering / Matching
Doelstelling in termen
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer
Ontwerp en vorm van het paspoort (+ rol AI)
Is de software goed gedocumenteerd? (uitgebreid, helder, beschikbaar, overdraagbaar?)
Software fase
Software development life cycle. In welke fase van ontwikkeling van de software?
Planning/Behoefte analyse, ontwerp, codering/implementatie, testen/valideren, integreren/stationeren, onderhoud, planning, ….. En wat zijn de plannen voor evolutie naar een volgende fase?
Directe link naar het paspoort
Over het paspoort inhoudelijk
(Hoofd)onderdelen paspoort
Proces van het paspoort Voorbereiding / identificatie / documentatie / assessment / certificering / follow-up (AI?)
Methoden (vorm van het assessment van de skills)
Zelfrapportage Psychometrische en vaardigheidstests Data worden rechtstreeks uit de profielen van de werkzoekenden en/of vacatures gehaald
(via AI?)
Standaardisatie
Gebruik van een gemeenschappelijke skills taal of een taxonomie (ESCO, ONET, Comp.NL) Gebruik van open standaarden, zo ja welke? (Decentralized Identity (DID), Verifiable credentials (VC), ….
Broncode software openbaar (open source) of niet beschikbaar (gesloten) Mate waarin het Skillspaspoort verschillende contexten overbrugt
Graadmeter (normatieve standaarden)
Referentie / Kwalificatie standaarden / Beroepsnormen / Beroepsstandaarden
Selectieve informatie en betrouwbare informatie
Feitelijke en objectieve informatie
rijke en gedetailleerde informatie
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid
Soorten skills
Harde of beroeps gerelateerde skills (vaardig, dingen kunnen)
Zachte vaardigheden, met een meer generiek karakter (persoonlijkheid)
Aandacht voor informeel leren of non-formeel leren
Informeel: minder doelgericht, gestructureerd
Non-formeel: gestructureerd programma met leerdoelen, zonder landelijke erkenning
Aandacht voor EVC: erkenning verworven competenties
Voorwaarden
Kosten Gratis, zonder voorwaarden Gratis, met voorwaarden (welke?) Betaald, vergoed Betaald, niet vergoed
Privacy en rechten
Opslag data (centrale opslag of versleutelde decentrale opslag) (AI?)
Eigendom van het paspoort
Monitoring of evaluatie
Kritische succesvoorwaarden voor gebruik
Begeleiding door bepaalde professionals
Draagvlak