Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

SkillsCV

www.skillscv.nl
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
SkillsCV is een initiatief van diverse partijen die de arbeidsmarkt fair en inclusief willen maken. Wij vinden dat het tijd wordt om op een snelle en makkelijke manier te matchen op skills.
Omschrijving aanbieder langer:
SkillsCV is een initiatief van diverse partijen die de arbeidsmarkt fair en inclusief willen maken.
SkillsCV helpt individuen om op basis van hun opleidingen, werkervaring en hobby’s hun skills te bepalen en te matchen met 400.000 vacatures in Nederland, met als doel een eerlijke arbeidsmarkt te realiseren. SkillsCV helpt individuen om op basis van hun opleidingen, werkervaring en hobby’s hun skills te bepalen en te matchen met 400.000 vacatures in Nederland, met als doel een eerlijke arbeidsmarkt te realiseren.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten onderwijs en arbeidsmarkt.
Publiek en privaat.
Contactpersoon:
Maarten Westerduin
CEO
mrj@skillscv.nl
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, integratie arbeidsmarkt, talentmanagement, vooruitgang onderwijs.
Voor wie:
Individueel en organisaties,  werkzaam en niet-werkzaam.
Status:
Indicatie en reguliere arbeidsmarkt.
App is voor iedereen hetzelfde, geen onderscheid.
 
Toelichting:
Een CV die er voor iedereen hetzelfde uitziet. Zo gaan wij de strijd aan, om een eerlijke arbeidsmarkt te realiseren. Pas als er een match is op basis van je skills, opleidingen en werkervaring en je daar toestemming voor geeft worden persoonsgegevens uitgewisseld.
Sector:
Alle sectoren.
Regio:
Landelijk, ambitie internationaal.
Rol werkgevers:
Matchen kandidaten intern aan eigen vacatures. Skills profielen op maat maken (moderatie). Skills toevoegen of verwijderen aan vacature/profiel.
Rol sectoren:
Geen
Rol individu:
Skills vastleggen en skills CV maken. Skills toevoegen en verwijderen. Matchen en direct in de app solliciteren. kandidaten brengen profiel in kaart, laten dat matchen met de vacatures, direct te solliciteren, anoniem
Geeft werkzoekende/werkgever voldoening.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
SkillsCV
Doel van het paspoort:
Vind jouw beste match in de baan die je bent.
Kerndoel:
Bewustwording, objectivering, matching. Validering door zelfbeoordeling en reviews/ feedback.
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren
Categorie 2: 
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan
Categorie 3:
Baan vinden en veiligstellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden
Categorie 4:
Managen personeel, ondersteunen professionele ontwikkeling binnen bedrijf of beroep
Omschrijving paspoort langer:
SkillsCV helpt om de baan te vinden die je bent. Door invullen ervaring, kennis en skills snel vacatures vinden die echt passen. Zo word je binnen 10 minuten gematcht met alle vacatures in NL. en kan je direct (anoniem) solliciteren. Bij SkillsCV gaat het om dat wat je kan en daar hoef je niet altijd een diploma of werkervaring voor te hebben. Wat je kan is meer dan dat waar je voor geleerd hebt. Wat zijn je skills, gelijke kansen, vind je droombaan.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Digitale app met je skills en een SkillsCV dat zich vult bij toevoegen van skills.
Rol AI:
Data Intelligence Group (vacatures) en SkillsCV (hobby’s, werkervaring, opleiding) gematched met AI. AI maakt keuzes en doet suggesties. Integratie met AI inmiddels een feit, platform wordt continue verrijkt met automatisch toegevoegde skills.
Documentatie software:
Gesloten broncode. Geen IP vastgelegd.
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase:
oOnbekend.
Directe link naar het paspoort:
https://app.skillscv.nl/ook%20voor%20aanmaken%20account.
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Mijn Skills en Mijn Skills CV.
Mijn Skills bevat Skills en Skills Scores.
SkillsCV bevat Werkervaring, Opleidingen, Hobby’s, Talen, Certificaten, Skills, Profiel.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Voorbereiding, identificatie (log in/account), documentatie opleiding, hobby’s, ervaring (invullen/uploaden). 
Geen check of controle (validering). Zelfrapportage.
Methoden:
Zelfrapportage.
Data worden rechtstreeks uit vacatures en profielen gehaald (AI).
Standaardisatie:
Zie hieronder; 
Gebruik Skills taal:
Dynamisch platform met in principe koppeling aan alle bekende skills talen (ISCO. ESCO, IG group, Jobdigger). Eigen taal met 11000 unieke skills met 150000 synoniemen.
Gebruik open standaarden:
Nee, Volgende stap wel koppeling DIGID en DUO.
Broncode software:
Gesloten broncode. Geen IP geregistreerd.
Overbruggen contexten:
Dynamisch platform met in principe koppeling aan alle bekende skills talen (ISCO. ESCO, IG group, Competent NL, Jobdigger).
Graadmeter:
Geen specifieke focus. In principe koppeling aan alle bekende standaarden (beroepsstandaarden)
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Rijke, gedetailleerde informatie. Wel subjectief als het gaat om skills.
Soorten skills:
Zowel harde als zachte skills.
Aandacht voor informeel leren:
Beide zowel informeel als non-formeel leren.
Aandacht voor EVC:
Geen formele EVC-validatie.
Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis, zonder voorwaarden en/of verplichtingen voor kandidaten. Kandidaten kunnen direct anoniem solliciteren, willen bedrijven vervolgens een gesprek inplannen wordt de kandidaat gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van personalia.
Kosten Organisatie:
Onbekend
Privacy en rechten:
Gegevens zijn anoniem totdat er een match is, dan worden persoonsgegevens gedeeld. Alles is goed afgedicht, er is een Ethical Board onder voorzitterschap van Prof. Dr. Jeroen van den Hoven (TU Delft) we houden ons strikt aan AVG.
https://skillscv.nl/privacyverklaring/.
Eigendom van het paspoort:
Individuen behouden eigendom over eigen data en kunnen die ook beheren, meenemen en verwijderen. Zie paragraaf ‘rechten’ in de app.
https://skillscv.nl/privacyverklaring/
Monitoring of evaluatie:
Nee nog niet. Toekomst mogelijk onderzoek TU Delft.
Kritische succesvoorwaarden:
Onbekend.
Begeleiding door professionals:
Geen standaard begeleiding, wel mogelij. Op dit moment draaien er op drie plekken pilots met begeleidt invullen. 
Draagvlak:
Op dit moment gebruikers door het hele land, 50 bedrijven aangesloten, 4 provincies en 22 gemeenten.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 16-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over SkillsCV neemt u contact op met SkillsCV via www.skillscv.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.