Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

PlaytoWork

www.playtowork.nl
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Skill-based matching platform voor mbo-opgeleiden.
Omschrijving aanbieder langer:
Playtowork biedt bedrijven én mbo-werkzoekenden nieuwe perspectieven door verder te kijken dan diploma’s. Bij Playtowork kijken we naar wat iemand kan en naar persoonlijkheid. Hard skills en soft skills. Dat doen we aan de hand van datagedreven inzichten in relevante skills sets die helpen de perfecte match te vinden tussen mens en werk.
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten arbeidsmarkt en onderwijs
Contactpersoon:
Veerle Martens
COO
veerle@playtowork.nl
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Integratie arbeidsmarkt, talentmanagement, persoonlijke en professionele ontwikkeling
Voor wie:
Individueel en organisatie.
Mbo’er die zoekt naar werk.
Slimmere sourcing & matching van mbo werknemers voor jouw bedrijf.
Niet werkzaam en werkzaam.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt.
Sector:
Alle sectoren, MBO-gericht.
Regio:
Landelijk.
Niet-internationaal.
Rol werkgevers:
Werkgevers kiezen voor het aantal sollicitanten en in welk serviceniveau.
Daarna matchen op hard skills, soft skills, niet op diploma’s.
Rol sectoren:
Geen specifieke rol
Rol individu:
Download de app, speelt games en bouwt zo skills profiel om mee te matchen en direct ook te solliciteren (in app).
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
Soft Skill Rapport.
Doel van het paspoort:
In het rapport staat een omschrijving van het soft skill profiel, wat de valkuilen zijn, en waar iemand goed in is.
Kerndoel:
Matching
Doelstelling in termen 
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.
Categorie 2:
Re-integratie of zijinstroom, verkorting onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan.
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, matchen kandidaten, bewijs leveren van prestaties verleden.
Categorie 4:
Niet van toepassing.
Omschrijving paspoort langer:
Verschillende spellen om skills profiel op te bouwen. Als enige in de recruitmentmarkt gebruikt PlaytoWork een wetenschappelijk beproefde methode waarin kennis, vaardigheden en talenten van sollicitanten met spellen in kaart worden gebracht voor succesvolle matches en betere prestaties.
Spellen zorgen ervoor dat gebruiker gedwongen wordt keuzes te maken. Dat zorgt voor scherper werkgedrag.
Database verrijkt het profiel met hard skills. Bij een sollicitatie vul je dat aan met informatie over opleiding etc.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
App met spellen.
Profiel aanmaken.
App levert Skill Rapport.
Profiel is niet overdraagbaar.
Rapport is wel mee te nemen.
Rol AI:
Geen rol AI.
Documentatie software:
Software gedocumenteerd. Gesloten broncode. Geen IP vastgelegd.
Software fase (SDLC):
Onderhoudsfase
Evolutie fase:
App gaat nog flink veranderen. 
Volop in ontwikkeling
Directe link naar het paspoort:
Volledige paspoort invullen:
Link naar PlaytoWork paspoort –
https://playtowork.nl/skill-based-matching/#assesment

één game proberen – met uitslag:
https://playtowork.nl/soft-skill-game
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Games spelen om profiel te krijgen van gedrag, persoonlijkheid en vaardigheden.
Skills Profiel/Rapport bevat scores op 8 gedragsprofielen 10 persoonlijkheidsprofielen en 4 verschillende vaardigheden.
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Games spelen om het skills profiel op te bouwen. Na 3 games is er een profiel. Er zijn meer dan 60 games beschikbaar. Meer spellen spelen maken profiel steeds beter.
Methoden:
Games.
Data-aanvulling bij sollicitaties op basis van zelfrapportage.
Standaardisatie:
Geen gemeenschappelijke skills taal, maar wel enige standaardisatie in de vragenlijst.
Gebruik Skills taal:
Geen, wel plannen.
Gebruik open standaarden:
Geen, wel plannen.  
Broncode software:
Gesloten
geen IP geregistreerd.
Overbruggen contexten:
Contextonafhankelijk.
Graadmeter:
Kwalificatiestandaarden (MBO).
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijke en objectieve informatie
Verrijkt door gebruiker.
Soorten skills:
Harde en zachte skills.
Aandacht voor informeel leren:
Nee.
Gericht op matching, niet op leren.
Aandacht voor EVC:
Nee.
 Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis voor individuen, zonder voorwaarden.
 (je hoeft niet werkzaam te zijn bij een organisatie, iedereen kan het vrij invullen)
Kosten Organisatie:
Betaald voor organisaties.
Https://playtowork.nl/werkgevers#pricecalculator
Privacy en rechten:
Versleutelde decentrale opslag door software partner.
Eigendom van het paspoort:
Blijft eigendom van individu.
Monitoring of evaluatie:
Onderzoek van SEO

Monitoring van ontwikkeling en progressie door metingen op kandidaten, werkgevers/marktaandeel en op scholen.

Datagedreven candidate journey, constante feedback loops en real time statistieken.
Kritische succesvoorwaarden:
Vaststellen wervingscomplexiteit
Harde eisen check
Datagedreven campagnes
Skills based selectie
Inzichtelijke evaluaties.
Begeleiding door professionals:
Geen vermelding van specifieke professionals
Draagvlak:
Onbekend.

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 16-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over PlaytoWork neemt u contact op met PlaytoWork via www.playtowork.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.