Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

MyLeaves (Hogeschool van Amsterdam)

https://www.myleaves.nl/    
Omschrijving aanbieder in 1 regel:
Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de HvA op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden.
Omschrijving aanbieder langer:
MyLeaves is de profielpagina waarop staat wie je bent en wat je kunt, gekoppeld aan skills. Skills die worden behaalt in lesmodules komen in MyLeaves en daarop kan gebruiker doorontwikkelen binnen
Soort aanbieder:
Informatie- en begeleidingsdiensten onderwijs, snijvlak met arbeidsmarkt
Contactpersoon:
Siert Akel
s.akel@hva.nl
Over de doelgroep
Type Doelgroep:
Persoonlijke ontwikkeling, vooruitgang onderwijs.
Voor wie:
Individueel Werkzaam en niet werkzaam.
Status:
Reguliere arbeidsmarkt plus indicatie (nu statushouders).
Sector:
Alle (basis is IT, groeimodel naar andere sectoren, eerst engineering).
Regio:
Regio Amsterdam.
Rol werkgevers:
Werkgever helpt mee om profielen op te stellen en geeft baangarantie af.
Rol sectoren:
Geen specifieke rol.
Rol individu:
Individu is afnemer/klant. Die kan individueel bijleren, doelen halen en op platform MyLeafs via modules behaalde skills bijhouden en doorontwikkelen.
Over het paspoort algemeen
Naam paspoort:
MyLeaves
Doel van het paspoort:
Inzicht in skills en bijhouden voortgang onderwijs via MyLeaves. Validatie via modulaire lessen behaalde skills door middel van edubadges gekoppeld aan skills.

Myleaves is een online opleidingsplatform voor persoonlijke, modulaire bij- en omscholing.
Kerndoel:
Objectivering, validering    
Doelstelling in termen
Categorie 1:
Zelfbewustzijn, loopbaan/opleidingstraject ontwikkelen, eigen ervaring presenteren.
Categorie 2:
Verkorten onderwijs/opleiding, geïndividualiseerd opleidingsplan.
Categorie 3:
Baan vinden en veilig stellen, bewijs leveren van prestaties verleden (presenteren, niet matchen en het gaat vooral om het heden, niet het verleden).
Categorie 4:
Ondersteunen professionele ontwikkeling binnen beroep.
Omschrijving paspoort langer:
MyLeaves dicht de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en brengt werkgever, opleider en werknemer dichter bij elkaar met een persoonlijk skills passport waarin overdraagbare skills uit werk of opleiding op een generieke, erkende manier worden vastgelegd. Door ontwikkelde skills te vergelijken met benodigde skills krijgen werknemers een breder beeld van hun positie op de arbeidsmarkt. Door de toevoeging van persoonlijkheid en drijfveren worden ontwikkelpaden concreet en persoonlijk. Te ontwikkelen skills kunnen modulair worden bijgeleerd bij erkende aangesloten opleiders.
Ontwerp en vorm van het paspoort:
Webapplicatie
Rol AI:
Onbekend
Documentatie software:
Ja. Beschikbaar ook. Open en transparant.
Software fase (SDLC):
Integreren en stationeren. Basis staat.
Evolutie fase:
Nieuwe toepassingen.
Directe link naar het paspoort:
www.myleaves.nl
Over het paspoort inhoudelijk
Hoofdonderdelen:
Registreer skills (wie ben je, wat kun je)
Verken mogelijkheden
Vergelijk leerpaden
School bij op maat (modules)
Deel je reis met werkgevers
Proces van het paspoort / fasen in het validatieproces:
Identificatie en documentatie (Registreer skills in een skills passport, versterkt met interesses, drijfveren en persoonlijkheids aspecten. Bepaal op basis van inzicht een eigen leerpad, selecteer skills based opleidingsmodules, volg ze en laat behaalde skills certificeren (certificering/validering/edubadges). Deel behaalde skills via profiel en laat werkgevers talent vinden door te solliciteren. Na in dienst treden blijft profiel beschikbaar en kunnen kandidaten vaardigheden blijven bijleren via modules HVA. Daar krijgen ze ook gerichte uitnodigingen voor (follow up).
Methoden:
Zelfrapportage (rollen en skills van nu), psychometrische en vaardigheidstests (persoonlijkheidstest HEXACO-big6), Setpointmodel voor drijfveren, tests helpen keuzes te maken, coaches beschikbaar, validatie van skills door docenten op basis van opdrachten (uitreiken edubadges).
 Standaardisatie  
Zie hieronder  
Gebruik Skills taal:
ESCO, O*Net en Competent NL
e-CF (competence framework IT)
Gebruik open standaarden:
Aansluiting op Europese Digitale Identiteit, gebruik van edubadges voor validatie.
Broncode software:
Gesloten.
Overbruggen contexten:
Vooralsnog vooral IT.
Graadmeter:
ECF-ICT (European Competences Framework-ICT)
Selectieve informatie, betrouwbare informatie:
Feitelijk en objectief. Gebruiker geeft rol aan. Daarop vindt validatie plaats. Door gebruik Edubadge grootste kans dan ook ECTS waardering kan volgen.
Soorten skills:
Mix van hard en zachte skills, vooral gericht op hard skills (IT).
Aandacht voor informeel leren:
Vooral formeel leren en modulair onderwijs.
Aandacht voor EVC:
Ambitie, nog niet geïmplementeerd.
Voorwaarden
Kosten individu:
Gratis voor deelnemers, opleiders betalen.
Kosten Organisatie:
Opleiders betalen.
Privacy en rechten:
Versleutelde decentrale opslag.
Eigendom van het paspoort:
Bij deelnemer. Meeneembaar. Persoon gaat daar zelf over.
Monitoring of evaluatie:
Te pril nog. Nog geen structurele monitoring of evaluatie.
Kritische succesvoorwaarden:
Aansluiting bij opleiders, voldoende rijk modulair opleidingsaanbod, Ondersteuning van de deelnemers tbv retentie.
Begeleiding door professionals:
Coaching beschikbaar. Model werkt goed.
Draagvlak:
150 kandidaten in het huidige systeem. Onderdeel van Make IT Work. 

NB Het bovenstaande geeft de stand van zaken weer op 14-11-2023. Voor volledige en actuele informatie over het DSP of over MyLeaves neemt u contact op met MyLeaves via www.myleaves.nl en/of de hierboven genoemde contactpersoon.