Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

24 april 2024: Vormgeven aan de toekomst van onze arbeidsmarkt

We staan voor grote maatschappelijke opgaven in ons land. Grote vraagstukken als de energie- en grondstoffentransitie en digitalisering dreigen vertraging op te lopen of lijken mede als gevolg van onvoldoende personeel, onhaalbaar.

Werkgevers worden geconfronteerd met structurele krapte op de arbeidsmarkt en zoeken naar nieuwe oplossingen om aan voldoende goede mensen te komen.

Skills, de sleutel

In een maatschappij waarin we alle talenten en alle skills nodig hebben om onze brede welvaart in stand te houden hebben we een grote verandering in de arbeidsmarkt nodig. Focus op enkel diploma’s en werkervaring maakt een overstap tussen beroepen ronduit moeilijk. Daarbij verandert ons werk steeds sneller. Daardoor raken in het verleden verworven kennis en vaardigheden steeds sneller verouderd. De benodigde skills van vandaag zijn niet de benodigde skills van morgen, leren en skills ontwikkelen is het nieuwe normaal.

Met het programma “op weg naar het integraal skillspaspoort” (ISP) hebben we de ambitie om de arbeidsmarkt te veranderen. Zoveel mogelijk talent benutten door skills inzichtelijk te maken en daarmee “vrij reizen op de arbeidsmarkt”[1] mogelijk te maken.

Met het ISP-programma hebben we de ambitie:

  • om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot werk op basis van hun skills
  • de overstap tussen beroepen makkelijker te maken (cross-sectorale mobiliteit), o.a. door matches op transversale skills mogelijk te maken
  • door inzicht in skills, werkgevers en werknemers in staat te stellen talent beter in te zetten en te benutten
  • een leven lang ontwikkelen op basis van skills gemeengoed te maken in NL
  • het integraal skillspaspoort te ontwikkelen als belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt infrastructuur en deze breed toepasbaar te maken.

De potentiële impact is groot. Een positieve impact op bestaansrecht waarbij meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Erkenning van talent en meer werkgeluk bij werkenden. Een verhoging van productiviteit doordat meer talent wordt benut en meer wendbaarheid voor organisaties. En, uiteindelijk bijdragen aan het slagen van de maatschappelijke opgaven en de brede welvaart in NL.

Groots gedacht? Jazeker, maar de vraagstukken van nu vragen nu eenmaal om grote antwoorden……

De beweging is de impact

Met het ISP-programma brengen we een beweging op gang. Een beweging die nu bestaat uit zo’n 500 organisaties en die moet uitgroeien tot een brede landelijke skillsbeweging waarmee het gebruik van het skillspaspoort gemeengoed wordt.

In de afgelopen weken hebben we een werkgroep gevormd bestaande uit werkgeversverenigingen, grote werkgevers, overheden, sectorfondsen, Publiek- private samenwerkingen, skillsmatchingsplatforms en adviesbureaus. Samen met hen gaan we werken aan de verandering die nodig is om het integraal skillspaspoort breed gebruikt te laten worden. Een startcoalitie die moet uitgroeien tot een brede beweging waarin iedereen kan meedoen.

Onze doelen voor de komende tijd zijn simpel. Zoveel mogelijk werkgevers op basis van skills laten kijken naar talent waarbij zoveel mogelijk werkgevers het Integraal Skillspaspoort in gebruik gaan nemen.

Daarvoor gaan we de komende weken in kaart brengen waar we precies staan:

  • Hoe spelen werkgevers in op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?
  • Hoe kijken werkgevers naar de skillsgerichte aanpak?
  • Welke belemmeringen en kansen zien werkgevers voor het integraal skillspaspoort?
  • Welke verandering is nodig?

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan we aan de slag om zoveel mogelijk werkgevers op basis van skills te laten werven en selecteren en skills als uitgangspunt te nemen voor leren en ontwikkelen.

Op 4 november presenteren we de uitkomsten en de aanpak voor het vervolg tijdens het grootste werkgevers congres van 2024 dat geheel in het teken zal staan van het Integraal Skillspaspoort. Zet deze datum vast in je agenda!

Doe mee

Lever je bijdrage door deel te nemen aan één van onze synthetron sessies. In deze online sessies kan je samen met maximaal 1000 deelnemers input leveren en je mening geven.

De eerste sessie is op woensdag 24 april van 16:00 tot 17:00.

Jouw deelname is belangrijk. Gebruik deze link om je in te schrijven <Sessie 24 april>.

Wil je meer weten over het programma of wil je je aansluiten?

Laat je contactgegevens achter op info@skillsambassade.nl.


[1] Ballafkih, A.H. (red.), Post, J., van Genabeek, J. & Sanders, J. (2022.) Vrij reizen over de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. Amsterdam: Centre for Economic Transformation | Hogeschool van Amsterdam.

One Pingback

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *