Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

Position Paper: Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn

WZW geeft met dit position paper ‘Skills based arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn’ inzicht in waar we als regio staan en hoe WZW de skills beweging in samenwerking met leden, onderwijs, kennispartners en andere stakeholders richting en invulling geven.

Juist in de dynamische en krappe arbeidsmarkt is het van groot belang goed na te denken hoe we de schaarse beschikbare capaciteit van mensen optimaal kunnen inzetten. Skills based werken en leren biedt daarvoor kansen. Hiermee creëren we mogelijkheid om de capaciteit van toekomstige en huidige medewerkers optimaal en duurzaam in te zetten én een leven lang ontwikkelen optimaal te stimuleren.

Het document is via de volgende link te vinden: WZW Position Paper skills based arbeidsmarkt 2024 (canva.com)

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *