Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@skillsambassade.nl

HAN-Lectoraten en partners bundelen krachten in landelijk onderzoeks- en innovatieprogramma

Hoe maak je de maakindustrie meer smart? Werken=leren=innoveren! De HAN (lectoraten van de academies Ontwikkeling & Organisatie èn Engineering & Automotive), Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, TNO, Radboud Universiteit en vele andere partners gaan in 2024 aan de slag met een grootschalig landelijk onderzoeks- en innovatieprogramma naar het ontwikkelen en benutten van vakmensen voor een mensgerichte industrie. Ontdek meer over dit programma: Skills@Scale.

Productiemedewerkers en organisaties in hun krachten zetten

Hoe kun je als organisatie sneller leren, ontwikkelen en innoveren? In het programma wordt een schaalbare skillsaanpak ontwikkeld. Deze aanpak stimuleert organisaties om zich continu te ontwikkelen en bij te dragen aan de innovatie en het gebruik van slimme technologie.

Hiervoor worden onder meer mensgerichte productiesystemen, slimme werkplekken en nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Het doel: productiemedewerkers en organisaties in hun kracht zetten om een mensgerichte, productieve en duurzame industrie neer te zetten.

Smart skills programs vanuit AOO

Vanuit de HAN doen twee lectoraten mee: Lectoraat Lean (vanuit de Academie Engineering en Automotive) en Lectoraat Human Capital Innovations (vanuit de Academie Organisatie en Ontwikkeling, AOO). Het AOO-lectoraat neemt het ‘Smart Skills Programs’ voor zijn rekening.

Lector Jos Sanders, ook werkzaam bij TNO, vertelt meer over dit programma: “Blijven innoveren en opschalen is een uitdaging voor veel organisaties in de maakindustrie. ‘Leren’ is hierbij belangrijk, maar het ontbreekt dan vaak aan de tijd en de praktische toepasbaarheid. In het programma werken we aan modulaire, flexibele en gepersonaliseerde leeroplossingen. Het uitgangspunt: de vaardigheden van de mensen op de werkvloer.”

Werken=leren=innoveren

Jos vervolgt: “Met verschillende tools combineren we leren, werken en innoveren op de werkplek en in hybride leeromgevingen op een slimme manier. We kijken onder meer naar de inzet van virtual reality: via een vr-bril krijg je bijvoorbeeld als productiemedewerker instructies tijdens het werk. Je leert terwijl je werkt. Dit is efficiënt en de geleerde skills breng je direct in de praktijk. Dit beklijft beter en je krijgt zelf ook nog eens meer uitdaging in je werk. Zo willen we zorgen voor een snellere en bredere adoptie en verspreiding van innovaties in de industrie.”

In het programma is menselijk kapitaal ondersteunend aan innovatie, en tegelijkertijd is de ontwikkeling hiervan ook een onderdeel van innovaties. Jos: “We zeggen ook wel: ‘Werken=leren=innoveren’. We ontwikkelen uiteindelijk een leercultuur bij bedrijven, waarbij ze over slimmere integrale ontwikkelprogramma’s beschikken.”

Hoe leer je de juiste skills aan?

egin 2024 gaat het onderzoeksprogramma officieel van start. Leon Noij, hoofddocent L&D, draait ook mee in het programma. “Ik breng ervaring mee op de thema’s leren en ontwikkelen. Ik ondersteun in de technologie. Ik kijk niet alleen welke innovaties je kunt inzetten, maar vooral ook: hoe leer je medewerkers de juiste skills aan? De komende maanden zal mijn rol steeds meer duidelijk worden. Ik kijk uit naar volgend jaar.”

Achtergrond van het onderzoeksprogramma

Onderzoeksfinancier NWO kent aan Skills@Scale meer dan € 8 miljoen toe uit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeks- en innovatieprogramma verbindt Smart Industry communities, 450 mkb’s, sociale partners, onderwijspartners en onderzoeksgroepen in een achtjarig programma. Het project gaat voor een maatschappelijke doorbraak naar een industrie waarin de ontwikkeling van mens en technologie duurzaam hand in hand gaan.

Meer weten

Bekijk de projectwebsite of word lid van de LinkedIn-groep. Is er een update? Dan lees je dat ook op het blog van de academie.

En kijk op HAN-lectoraten en partners bundelen krachten in landelijk onderzoeks- en innovatieprogramma
(ps. de bijeenkomst in oktober waar naar wordt verwezen is reeds geweest).

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *